Sosionomi sai vakituisen työn

Yhteydenotto Tehyyn antoi vitkastelevalle seurakunnalle vauhtia.

Yli kymmenen vuotta määräaikaisena työskennellyt sosionomi oli aloittanut seurakunnan diakonina epäpätevänä ja opiskellut työn ohessa tutkinnon saadakseen vakituisen työn.

Valmistuttuaan hän oli ottanut vakinaistamisen puheeksi kirkkoherran kanssa, mutta tuloksetta. Kun sosionomi oli vielä viiden vuoden kuluttua valmistumisestaan määräaikaisena, hän otti yhteyttä Tehyyn.

Tehyn lakimies Niina Nurminen totesi määräaikaisuudet laittomiksi ja kirjoitti työnantajalle kaksi vaatimuskirjettä. Niissä hän tähdensi määräaikaisuuden laittomuutta ja edellytti sosionomin vakinaistamista. Vaatimuskirjeet eivät tuottaneet toivottua tulosta.

Seuraava vaihtoehto oli riitauttaa asia käräjäoikeudessa työsuhteen perusteettomana päättämisenä tai pyytää tuomioistuinta vahvistamaan palvelussuhteen vakinainen luonne vahvistuskanteella. Sosionomilla ei kuitenkaan ollut voimia riitauttaa asiaa, vaan hän jäi odottamaan työnantajan toimia.

Seurakunta laittoi vihdoin maaliskuussa 2016 viran hakuun. Sosionomi haki virkaa ja sai sen.

– Määräaikaisuuksien riitautukselle olisi ollut hyvät perusteet, mutta onneksi säästyttiin pitkältä oikeusprosessilta, Nurminen sanoo.