Tehyn kysely: Taukoja ei ehditä pitää – valtaosa ei koe päivittäistä ruokataukoa oikeaksi tauoksi

Tehy selvitti Pulssi-kyselytutkimuksella, kuinka hyvin tehyläiset voivat pitää työssään taukoja.

Kuvateksti
Kolmannes kyselyyn vastanneista tehyläisistä kertoi, ettei ehdi pitää ruokataukoa jokaisen työvuoron aikana. Kuva: Mikko Nikkinen

Tehyn kyselyyn vastanneista runsaasta 2 100 hengestä 31 prosenttia kertoi, ettei ehdi pitää ruokataukoa jokaisen työvuoron aikana. 40 prosenttia vastasi, ettei ehdi pitää jokaisen työvuoron aikana edes yhtä 10 minuutin kahvi- tai muuta virkistystaukoa.

Tehyn työelämäasiantuntija Kaija Ojanperä pitää kaikkein huolestuttavimpana tuloksena sitä, että valtaosa vastaajista totesi, ettei koe päivittäistä ruokataukoa oikeaksi tauoksi. Jos ruokatauot keskeytyvät jatkuvasti eikä palauttavia taukoja ennätetä pitää, kuormitus alkaa vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja jaksamiseen.

”Henkilöstömitoituksen tulee olla sellainen, että työntekijöillä on mahdollisuus palautua työpäivän aikana”, Ojanperä sanoo.

Kuormittumisesta voi tehdä ilmoituksen työnantajalle eli käytännössä lähimmälle esihenkilölle joko suullisesti tai esimerkiksi Työsuojelu.fi-sivustolta löytyvän kaavakkeen avulla.

”Pyydä, että työnantajasi puuttuu tilanteeseen. Esihenkilön tehtävä on selvittää kanssasi kuormittavaan tilanteeseen johtaneita tekijöitä ja etsiä niihin ratkaisuja.”

 

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien vastaukset poikkesivat eniten muista vastauksista. Runsaat 68 prosenttia varhaiskasvatuksessa työskentelevistä vastasi syövänsä ateriansa lasten kanssa.

Tehy muistuttaa, että kyseessä on silloin kasvatustilanne, niin sanottu esimerkkiruokailu. Se ei ole lastenhoitajalle varsinainen ruokatauko, sillä samalla tehdään työtä.

Tehy pitää erittäin huolestuttavana myös sitä, että yli puolet varhaiskasvatuksen työntekijöistä vastasi, ettei ehdi pitää jokaisen työvuoron aikana lyhyttä 10 minuutin kahvitaukoa.

 

Teksti Ulla Ojala

 

Lue lisää:

 

Tauot täytyy pitää, sanoo aivotutkija