Työnjako uuteen kuosiin Taysissa – Muutos säästää työaikaa ja lisää potilasturvallisuutta

Sairaanhoitajat eivät Tampereella enää entiseen malliin kuljeta leikkauspotilaita, ylläpidä varastoja tai selvittele potilaan kotilääkitystä.

Kuvateksti
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa potilaskuljettajat kuljettavat nykyisin myös leikattuja potilaita, jos näiden vointi sen sallii. Käytäntö on säästänyt sairaanhoitajien työaikaa. Kuvassa potilaskuljettaja Jerry Lehto.
Kuva: Jari Lifländer

Sairaanhoitaja Meiju Sammalisto voi keskittyä vuodeosastolle saapuvan potilaan tuloon entistä paremmin. Hän pystyy järjestämään työnsä osastolla muutenkin tehokkaammin, koska hänen ei tarvitse enää kuljettaa potilaita leikkausosastolta urologian vuodeosastolle.

Kuljetuksesta huolehtivat potilaskuljettajat. He ovat kuljettaneet urologisia leikkauspotilaita tammikuun alusta asti.

”Ravaaminen väheni.”

Ennen Tays Keskussairaalan hoitajat hakivat kiireisinä päivinä jopa kymmenen potilasta leikkausosastolta urolo­gian vuodeosastolle. Matka ei ole pitkä, mutta yhden potilaan noutamiseen kului apulaisosastonhoitaja Henna Suomisen mukaan vähintään kymmenen minuuttia.

Muutos säästää sairaanhoitajien työaikaa, mutta kyse on myös potilasturvallisuudesta.

”Kaikki vuorossa olevat hoitajat ovat nyt paikalla osastolla”, Suominen sanoo.

Meiju Sammalisto ja Henna Suominen katsovat toisiaan.
Meiju Sammalisto (vas.) ja Henna Suominen ovat tyytyväisiä uuteen työnjakoon. 

Muutos mietitytti sairaanhoitajia aluksi ennen kaikkea tiedonkulun ja vastuukysymysten vuoksi.

”Tuntui tärkeältä nähdä potilaan nenänpää ja havainnoida kokonais­tilanne, kuten virtsan väri ja haavat.  Nyt on luotettava kollegaan raporttiin ja osattava itse esittää tarkentavia kysymyksiä”, Sammalisto sanoo.

”Meidän pitää luottaa potilaan l­uovuttavan sairaanhoitajan ammattitaitoon, ja hänen puolestaan meihin, vaikka emme kohtaakaan kasvotusten.”

Raportti heräämöstä vuodeosastolle annetaan nykyään puhelimessa. Kuljetukseen liittyvät tärkeät tiedot ovat luettavissa potilaiden kuljettamiseen käytettävästä sovelluksesta, joka toimii kännykässä.

Papereita potilaskuljet­tajien ei tarvitse enää kuljettaa, sillä lähes kaikki potilaan hoitoon liittyvät tiedot ovat sähköisiä. 

Tarkkaan mietityt kriteerit

Meiju Sammaliston työn muutoksen taustalla on Taysin työnjakoa ja tehtävänkuvia uudistava hanke. Siinä sairaanhoitajilta pyritään siirtämään muille ammattiryhmille tehtäviä, jotka eivät ole hoitotyötä.

Urologinen vuodeosasto on ollut potilaskuljetuksissa pilottiosastona. Hyvien kokemusten ansiosta uusi toimintatapa otetaan yksikkö kerrallaan käyttöön koko sairaalassa.

Huonokuntoinen potilas vaatii kuljetettaessa edelleen sairaanhoitajan läsnäoloa.

Potilaan kuljettaja valikoituu potilaan voinnin mukaan. Esimerkiksi hengitys, verenkierto, tajunnan taso ja kivuttomuus vaikuttavat siihen, voiko potilaskuljettaja kuljettaa potilaan. Huonokuntoinen potilas vaatii edelleen sairaanhoitajan läsnäoloa koko ajan. Tarkkojen kriteerien ansiosta vaaratilanteita ei ole syntynyt.

Suurin osa urologisista leikkauspotilaista on elektiivisesti eli suunnitellusti leikattavia ja menee itse aamulla leikkausosastolle, joka sijaitsee samassa rakennuksessa ja kerroksessa kuin vuodeosasto. Aamulla potilaskuljettajat vievät tyhjät sängyt valmiiksi odottamaan potilaita – näitä tyhjiä sänkyjä sairaanhoitajat eivät ole kuljettaneet enää vuosiin.

Urologisen osaston potilaiden yleisimmät diagnoosit ovat eturauhas-, virtsarakon- tai munuaissyöpä sekä virtsakivet ja eturauhasen liikakasvu. Potilaissa on sekä miehiä että naisia.

Vuodeosastolle tulee hoitoon myös päivystyksellisesti leikattuja potilaita. Heidät pitää noutaa toisesta rakennuksesta, joten matka on pidempi. Magneetti- ja CT-tutkimuksia tehdään anestesiassa, ja näidenkin potilaiden kuljettaminen on siirretty potilaskuljettajille.

"Potilaskuljettajien työ helpottaa meitä paljon. Se säästää aikaa erityisesti viikonloppuisin ja öisin, kun osastolla on vähemmän työntekijöitä”, Henna Suominen sanoo.

Potilas ei jää yksin

Vuodeosastolla potilaskuljettaja luovuttaa potilaan sairaanhoitajalle. ­Potilaskuljettaja näkee sovelluksesta, mille osastolle, mihin huoneeseen ja mille paikalle hän potilaan tuo. Jos sairaanhoitaja ei ole potilasta vastassa, potilaskuljettaja painaa vuodepaikan soittokelloa, mikä hälyttää hoitajan paikalle.

”Idea tuli potilaskuljettajilta itseltään. Näin potilaskuljettajan ei tarvitse lähteä etsimään hoitajaa, eikä potilasta jätetä hetkeksikään yksin”, Henna Suominen sanoo

Sairaanhoitajan kallisarvoista työaikaa halutaan Taysissa käyttää nimenomaan potilastyöhön. Taustalla vaikuttaa sekä pula hoitajista että tarve tunnistaa tehtäväkokonaisuuksia ja työvaiheita, jotka vievät henkilöstön aikaa ja resursseja, mutta eivät suoranaisesti edistä potilaan hoitoa.

Urologisella osastolla ei kuitenkaan yllättäen podeta pulaa hoitajista, vaan siellä potilaspaikkoja on jopa pystytty lisäämään.

Mikä on salaisuutenne?

”Pieni, mutta kiinnostava erikoisala, hyvä työilmapiiri ja tiivis yhteistyö urologien kanssa. He jakavat mielellään osaamistaan tuoreille sairaanhoitajille. Meillä harjoittelussa olleet opiskelijat vievät viestiä opiskelukavereilleen, ja olemme saaneet rekrytoitua vastavalmistuneita sairaanhoitajia.”

Henna Suominen ja Aatu Anttiroiko osaston kansliassa.
Henna Suominen on tyytyväinen, että urologian vuodeosasto kiinnostaa vastavalmistuneita sairaanhoitajia. Sairaanhoitajaopiskelija Aatu Anttiroiko on harjoittelussa urologisella vuodeosastolla. 

Suominen on huomannut, että sairaanhoitajan ammatti kiinnostaa miehiä aiempaa enemmän.

”Nykyään miehiä tulee myös vuodeosastolle, kun aiemmin he hakeutuivat lähinnä teho-osastoille ja päivystykseen.”

Mihin sairaanhoitajat käyttävät säästyneen ajan?

”Tavalla tai toisella se menee potilaan hyväksi. Kirjaaminen on vuosien myötä lisääntynyt ja vienyt potilailta hoitajan työaikaa. Nyt saamme aikaa takaisin hoitajille.”

Farmaseutti selvittää lääkityksen

Potilaiden kotilääkitysten selvittelyä on Taysissa annettu osastofarmaseuttien vastuulle.

”Potilaiden lääkityslistat eivät ole aina ajan tasalla, ja niiden selvittely on vienyt sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien työaikaa”, sanoo Tyte-hankkeen projektipäällikkö Krista Rouvinen.

Krista Rouvinen
Krista Rouvinen on työnjakohankkeen projektipäällikkö.

Osastofarmaseutin työpanoksen vaikutusta sairaanhoitajien työajan käyttöön pilotoitiin viime syksynä kolmella gastroenterologian osastolla. Farmaseutin tehtäväksi annettiin kotilääkitysten selvitys, lääkemääräysten oikeellisuuden tarkastus esimerkiksi annosten osalta sekä potilaan lääkehoidon ­arviointi tarvittaessa. 

Pilotin yhteydessä toteutettiin henkilöstökysely. Sen mukaan potilasturvallisuus parani, virheet potilaiden lääkelistoissa vähenivät sekä lääkejako oli helpompaa ja nopeampaa, kun kotilääkitykset oli selvitetty ja lääkemääräysten oikeellisuus varmistettu. Myös ­työaikaa vapautui muihin tehtäviin. Hyvien kokemusten myötä uusi toi­mintatapa on laajentunut muille vuodeosastoille.

Leikkausosastoilla anestesiapöytien huolto on ollut aiemmin kokonaan anestesiahoitajan vastuulla. Pöytä pitää tyhjentää ja puhdistaa kokonaan kahdesti vuodessa. Nyt sairaanhoitaja tyhjentää siitä vain lääkkeet ja logistikko kaikki muut tarvikkeet. Sairaalahuoltaja pesee pöydän, minkä jälkeen logistikko täyttää sen uusilla tuotteilla ja lopuksi sairaanhoitaja täyttää pöydän lääkkeillä ja hoitovälineillä.

Sairaanhoitajille valuu helposti tehtäviä, joita ei ole suoraan nimetty kenellekään muulle.

Ruuanjakoa yhä hoitajilla

”Sairaanhoitajille valuu helposti tehtäviä, joita ei ole suoraan nimetty kenellekään muulle”, Krista Rouvinen sanoo.

Hoitohenkilöstöltä selvitettiin siksi kyselyllä, mitä ei-hoidollisia työtehtäviä he tekevät. Vastausten mukaan hoitajat osallistuvat esimerkiksi ruokahuoltoon, välinehuoltoon, hoitotarvikkeiden ­tilaukseen ja varastointiin sekä jonkin verran myös siivoukseen.

”Ruokahuolto ja siivous kuuluvat selvästi sairaalahuoltajille ja osastoavustajille, joiden määrää on pyritty lisäämään. Heistäkin on tosin pulaa.”

Taysissa hoitajat eivät ole vuosiin kanniskelleet ruokatarjottimia, mutta Hatanpään sairaalassa hoitohenkilökunta jakaa edelleen ruokaa, koska avustavia työntekijöitä ei ole saatu palkattua riittävästi. Jos heitä saataisiin riittävä määrä, vapautuisi laskennallisesti peräti neljän hoitajan vuosityöpanos.

Hoitotarvikkeiden ja -välineiden logistiikkaa on puolestaan järkeistetty niin, että myös osaston pienet varastot, kaapit ja laatikot on otettu hyllytyspalvelun piiriin. Aiemmin sairaanhoitajat täyttivät pienet varastot itse. Hatanpään sairaalassa logistikko tuo laboratoriotarvikkeet suoraan yksikön varastoon. Aiemmin hoitajat hakivat tarvikkeet näytepäivystyksen varastosta itse. Käytäntö on laajenemassa.

Sairaanhoitajat tilaavat edelleen instrumentit vuodeosastolle, mutta nykyään logistikko siirtää ne osastolla kaappiin heti. Aiemmin välineet ­saattoivat odottaa käytävällä, että joku hoitajista ehti siirtää ne kaap­peihin.
”Työ sujuvoituu, kun välineet ovat paikoillaan, eikä hoitajan tarvitse käyttää aikaa niiden etsimiseen.”

Tays muuttaa työnjakoa 

 • Tammikuussa 2022 alkanut Tyte-hanke uudistaa eri ammattiryhmien työnjakoa ja tehtävänkuvia.
 • Hankkeessa selvitetään, miten hoitotyön ammattilaisten työaikaa voisi käyttää enemmän potilastyöhön. Se on jo sujuvoittanut lääkehoitoprosessia, potilaskuljetuksia sekä varastojen ylläpitoa. Hankkeessa hyödynnetään automatisointia ja robotiikkaa.
 • Tarkoituksena on myös pohtia, mitä tehtäviä osastonhoitajalta voisi siirtää muille ammattiryhmille.
 • Kehittämisen kohteet valikoidaan henkilöstölle tehtyjen kyselyiden ja yksiköissä tehtävien vierailujen perusteella.

Potilaskuljettaja voi siirtää leikkauspotilaan, jos nämä kriteerit täyttyvät

 • Potilas hengittää vaivattomasti. Hengityksen taajuus 9–19 kertaa minuutissa.
 • Happisaturaatio on yli 95 % ja mahdollinen lisähapen tarve on alle 5 litraa minuutissa.
 • Systolinen verenpaine on 
 • 101–219 mmHg (keskiverenpaine 65–120 mmHg).
 • Pulssi on 50–100 kertaa minuutissa, ja rytmi potilaalle normaali (sinusrytmi/krooninen eteis­-
 • värinä/lepatus).
 • Potilas on heräteltävissä ja yhteistyökykyinen, vastaa puhutteluun asiallisesti ja noudattaa annettuja ohjeita.
 • Potilaan kipu on hoidettu ennen siirtoa riittävän tehokkaasti. Kipu on alle 4 asteikolla 0–10.
 • Pahoinvointi on korkeintaan lievää.

 

Näin Taysissa on säästynyt sairaanhoitajien työaikaa

Potilaiden kuljetus

 • 39,7 työpäivää säästyi, kun potilaiden kuljetusta siirrettiin entistä enemmän potilaskuljettajille.
 • Missä: Dialyysin ja eri yksiköiden, vuodeosastojen ja leikkausyksikön välillä sekä vuodeosastoilla öisin.
 • Mittausjakso: Kesäkuusta 2022 maaliskuuhun 2023. Kuljetuksia 1 251.
 • Yhden kuljetuksen kesto 10–20 minuuttia, keskimäärin 13 minuuttia.

Kotilääkityksen selvitys

 • 33 työpäivää säästyi, kun kotilääkityksen selvitys siirrettiin osastofarmaseuteille.
 • Missä: Kolmella gastroenterologian vuodeosastolla.
 • Mittausjakso: Syyskuusta 2022 maaliskuuhun 2023. Potilaita kaikkiaan 1 002.
 • Yhden lääkityksen selvittelyyn menee 5–50 minuuttia, keskimäärin 15 minuuttia.

Anestesiapöydän huolto

 • 26 työpäivää säästyi, kun suurin osa anestesia­pöydän huollosta siirrettiin tuki­palveluhenkilöstön tehtäväksi. 
 • Aiemmin huolto vei sairaanhoita­jalta yhden työpäivän; nyt logistikolta ja sairaalahuoltajalta kuluu siihen 2,5 tuntia. 
 • Missä: Pehmytkirurgian leikkausosastolla.
 • Mittausjakso: Syyskuusta joulukuuhun 2022. Pöytiä on 13, ja ne huolletaan kahdesti vuodessa.