Vinkki tutkijalta: Kartoita vanhuksen apuvälineet ja ulkoiluvarusteet

Fysioterapeutti, terveystieteiden tohtori Sinikka Lotvonen tutki palvelutalon asukkaiden fyysistä toimintakykyä.

Kuvateksti
Arkiliikunnan väheneminen vaikuttaa suuresti fyysiseen toimintakykyyn. Kuva: Annika Rauhala

Sinikka Lotvonen, millaisia muutoksia tapahtui ikäihmisten fyysisessä toimintakyvyssä ensimmäisen asumisvuoden aikana palvelutalossa?

Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky on heikko. Päivittäisistä toimista suoriutuminen, kävelynopeus ja oikean käden puristusvoima heikkenivät edelleen ensimmäisen asumisvuoden aikana. Myös arkiaskareista suoriutuminen ja ulkona liikkuminen vaikeutuivat. Sen sijaan he osallistuivat aiempaa enemmän lihaskuntoharjoitteluun ja harrastusryhmiin. Ikääntyneet kokivat, että omaa elämää koskevista asioista päättäminen väheni, mutta turvallisuudentunne lisääntyi.

Mistä kertoo, että kävelynopeus hidastui enemmän niillä asukkailla, jotka vaikuttivat sopeutuneen huonosti palvelutaloon?

Sopeutumattomuus uuteen asuinympäristöön ja mahdolliset masennuksen tunteet vaikuttavat myös fyysiseen aktiivisuuteen ja osallistumiseen. Ikäihmiset ovat hyvin erilaisia: toiset ovat aktiivisempia, rohkeampia ja sosiaalisempia ja toiset taas arempia ja jäävät ehkä oman asuntonsa sisälle herkemmin. Arkiliikunnan vähenemisellä on suuri vaikutus fyysiseen toimintakykyyn.

Millä tavalla hoitohenkilökunta voi tukea ikääntyneiden toimintakykyä?

Henkilökunnan tulisi arvioida asukkaiden fyysistä kuntoa, liikuntakykyä ja fyysistä aktiivisuutta säännöllisesti, esi­merkiksi puolen vuoden välein. Kannustan toteuttamaan arvioinnin moniammatillisesti siten, että palvelutaloissa työskentelevät fysioterapeutit ja toimintaterapeutit ovat muun henkilökunnan tukena. Näin syntyvä liikuntaresepti tulisi liittää osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea.

Sinikka Lotvonen on terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti ja tutkijatohtori Oulun yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa "Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky, sen muutos ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät ensimmäisen asumisvuoden aikana" voit lukea täältä.

Teksti Ulla Ojala