Apuvälineet aktiivisessa käytössä

Työergonomiakoulutuksen avulla on vähennetty sairauspoissaoloja.

Kuvateksti
Uudet potilassiirtomenetelmät ovat hoitajille selvästi kevyempiä ja samalla asiakasta aktivoivampia ja miellyttävämpiä kuin perinteiset, osin edelleen käytössä olevat menetelmät. Kuva Työterveyslaitos

Työergonomiaan panostus tuottaa tulosta. Sen on todistanut Kouvolan kaupunki, joka on saanut sairauspoissaolot laskuun työergonomiakoulutuksen ansiosta.

– Kun koulutuksen saaneet ottavat potilasnostoissa tarvittavat apuvälineet käyttöön, he samalla jakavat opittua tietoa omassa työssään, sanoo työhyvinvointikoordinaattori Reija Lavi.

Kouvolan kaupungin päättäjät havahtuivat vuonna 2012 tietoon, että yli 46 000 päivää eli 37 prosenttia henkilöstön sairauspoissaoloista johtui tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Tämä vuoksi huomiota alettiin kiinnittää työasentojen ja liikkeiden ergonomiaan, erityisesti potilaiden siirtämiseen ja nostamiseen. Ensimmäinen 12 hengen ryhmä sai koulutusta potilassiirtoihin jo samana vuonna.

­Pian syntyi koulutusmalli. Tavoitteena on kouluttaa kaikki noin 800 työntekijää, joiden työhön kuuluu potilasnostoja ja –siirtoja.

Tähän mennessä koulutuksen on suorittanut 172 henkilöä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kotihoidon, asumispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen yksiköistä. Vapaaehtoisuuteen perustuva noin kolmen kuukauden mittainen koulutus pystytään järjestämään noin 60:lle vuosittain.

Hoitoalan henkilöstö suorittaa näyttöön perustuvan Potilassiirtojen Ergonomiakortin®.

Koulutuksen vaikutus näkyy vähentyneiden sairauspoissaolojen myötä myös rahana. Tuki- ja liikuntaelin sairauslomapäivät ovat vähentyneet noin 15 prosenttia vuoteen 2015 mennessä ja vähennystä on tapahtunut edelleen.

– Tämä on merkittävä tulos, kun yhden sairauspäivän hinnaksi voidaan laskea noin 300 euroa.