Avaintesin palkankorotukset tälle vuodelle sovittu

Sote ry ja Avaintyönantajat AVAINTA ry ovat sopineet tämän vuoden palkankorotukset.

Kuvateksti
Liittojen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.
Kuva: iStock

Tänä vuonna Avaintes:ssä maksetaan keskitetty kehittämiserä, 500 euron suuruinen kertapalkkio elokuussa 2023 sekä 0,7 % suuruinen yleiskorotus. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 1.12.2023 lukien.

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle työntekijälle kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikatyön prosentin mukaisesti.

Kertapalkkio on maksettava viimeistään 31.8.2023 mennessä.

Yleiskorotuksen mukaisesti tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistusten voimaantulosta sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa tarkistusten voimaantulosta.

Tämän vuoden 2023 palkankorotukset: 

  • 1.6.2023 lukien 1,5 % yleiskorotus
  • 1.6.2023 lukien 0,4 % paikallinen järjestelyerä
  • 1.6.2023 lukien 0,7 % yleiskorotus (keskitetty kehittämiserä)
  • Elokuussa 2023 maksetaan 500€ kertapalkkio
  • 1.12.2023 lukien 0,7 % yleiskorotus