Brittitutkimus: Sairaanhoitajien määrä vähenee – potilaiden riski kuolla kasvaa

Tuore brittitutkimus vahvistaa, että potilaan riski kuolla kasvaa, kun sairaanhoitajia on osastolla liian vähän.

Kuvateksti
Henkilöstömitoitus ja hoidon laatu ovat yhteydessä toisiinsa. Kuva: Ari Korkala

Isossa-Britanniassa Southamptonin yliopistossa tehty tutkimus selvitti, miten hoitohenkilöstön koulutustaso vaikuttaa sairaanhoidossa potilaskuolleisuuden riskiin. Tuloksensa oli, että kuolleisuusriski kasvoi kolme prosenttia joka päivä, jolloin osastolla oli vajausta sairaanhoitajista.

Professori Peter Griffithsin johtama ryhmä analysoi yhden suuren eteläenglantilaisen sairaalan tiedot 32 osastolta huhtikuusta 2012 maaliskuuhun 2015. Potilaita tuona aikana oli yli 138 000, ja heistä kahdeksan kymmenestä oli saapunut sairaalaan akuutisti päivystyspotilaana.

Mittavan tutkimuksen taustana on se, että Iso-Britanniassa on vuosikymmeniä ollut pulaa koulutetusta hoitohenkilöstöstä. Ongelmaa on ratkaistu muun mualla palkkaamalla kouluttamatonta henkilöstöä.

Tutkimuksessa eroteltiin sairaanhoitajien ja kouluttamattomien tekemät työtunnit ja selvitettiin niiden yhteyttä potilaskuolleisuuden riskiin. Isossa-Britannian henkilöstörakenne eroaa Suomesta siten, ettei siellä ole lähihoitajia.

Tutkimus näytti, kuinka kuolleisuuden riski kasvoi, kun osastolla oli vähemmän sairaanhoitajia.

Griffithsin tutkimusryhmän mukaan tutkimus osoittaa jälleen kerran, miten koulutetun hoitohenkilöstön määrä ja hoidon laatu ovat kytköksissä toisiinsa. Kun sairaanhoitajia on riittävästi, he pystyvät käyttämään ammattitaitoaan ja arvioimaan potilaan tilan pieniäkin muutoksia jatkuvasti ja ilmoittamaan siitä tarvittaessa lääkärille. Aikaisempi tutkimusnäyttö osoittaa myös, että matalampi henkilöstömitoitus on yhteydessä kaatumisten ja painehaavaumien määrään.

Tutkimus ei ota kantaa siihen, mikä on riittävä mitoitus.

Suomessa vanhustenhoitoa koskevan laatusuosituksen mukaan henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä ympärivuorokautisessa hoidossa on tehostetussa palveluasumisessa 0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Tämä laatusuositus on voimassa tämän vuoden loppuun asti.

Työnantaja vastaa siitä, että henkilöstömitoitus ja henkilöstön osaaminen on riittävä kaikissa työvuoroissa.