Epävarmuus ajaa hoitajia päivystyksestä Kouvolassa

Pohjois-Kymen sairaalan on ollut vaikeuksia saada sairaanhoitajia päivystykseen.

Kuvateksti
Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen on ollut vaikea saada kesäsijaisia. Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Sote-uudistukseen liittyvä epävarmuus tuo liikehdintää ja levottomuutta alan työpaikoille. Tämä näkyy luottamusmies Paula Werningin mukaan myös Pohjois-Kymen sairaalassa. Sairaalan päivystyksestä on lähtenyt kesän ja kevään kuluessa kymmenen sairaanhoitajaa, joista kahdeksan oli määräaikaisia.

– Vaikka työn jatkumisesta olisi suullisia lupauksia, se ei poista sitä, että epävarmassa tilanteessa ihmiset tekevät omia ratkaisujaan, jos kirjallista sopimusta ei ole.

Pääluottamusmiehen mukaan päivystykseen on ollut haastavaa saada kesän lomakaudeksi koulutettuja sijaisia. Vastaava tilanne näkyy Tehyn luottamusmiehille tekemässä kesäaikaselvityksessä.

Kouvolassa työvoimapulaa ovat helpottaneet keikkahoitajien lisäksi alan opiskelijat, jotka eivät kuitenkaan voi toimia täysin itsenäisesti. He eivät esimerkiksi saa antaa suonensisäisiä lääkkeitä.

– Se tarkoittaa, että työvuorot on suunniteltava huolella ja varmistettava riittävä osaaminen yksikössä, muistuttaa Werning.

Jo ilman sote-uudistusta terveydenhuoltolain muutos tarkoittaa Kouvolassa sitä, että oma leikkaustoiminta lakkaa vuoteen 2018 mennessä. Vanhan, ahtaudesta ja sisäilmaongelmista kärsivän sairaalan toiminnan luonne muuttuu sen myötä kuntouttavaksi.

– Kysymys on työpaikan vetovoimasta. Kiinnostava työ ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet vaikuttavat hoitajien saatavuuteen ja halukkuuteen hakeutua työpaikkaan.