Esperi Care ei noudata työaikatuomiota – ylityötä ilman korvausta

Esperi Care pitää yksikön päälliköitä kokonaistyöajassa vastoin työtuomioistuimen tuomiota.

Kuvateksti
Esperi Carella on ympäri Suomen hoivakoteja, joissa asuu vanhuksia, vammaisia sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Kuva: Pasi Autio

Esperi Care kieltäytyy noudattamasta työtuomioistuimen tuomiota ja rikkoo yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Yrityksessä työskentelee kokonaistyöajassa yksikön päälliköinä eli hoivakodin johtajina esimerkiksi sairaanhoitajia.

Tittelistä huolimatta yksikön päällikön työajasta yli 50 prosenttia kuluu hoitotyöhön. Käytännössä yksikön päälliköt ovat jaksotyöajassa, koska heidät on merkitty kolmen viikon työvuoroluetteloon tekemään työvuoroja.

Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, vaikka soveltamisesta on työtuomioistuimen ratkaisu.

–  Työehtosopimuksen mukaan kokonaistyöaikaa ei voi käyttää, sanoo Tehyn lakimies Ilkka Wennberg.

Jotkut yksikön päälliköistä on laskettu hoitotyön mitoitukseen käytännössä 100-prosenttisesti, jolloin hallinnolliset työt jäävät vapaa-ajalle. Esimiehet ovat joutuneet myös sijaistamaan esimerkiksi sairastuneita työntekijöitä iltaisin ja viikonloppuisin. 

Tehy-lehti haastatteli nimettömänä kahta sairaanhoitajaa, joilla on kokemusta yksikön päällikön työstä. 

Ensimmäinen sairaanhoitaja kertoo, että hänen koko työaikansa kului työsuhteen alussa hoitotyöhön. Hallinnollisia töitä hän teki iltaisin ja viikonloppuisin kotona, kunnes uupui.

Sittemmin tilanne on korjaantunut niin, että hallinnolliseen työhön on osoitettu pieni osuus työajasta.

– Pääsääntöisesti teen silti edelleen hoitotyötä.

Esperi Caren yksikön päälliköitä koskeva työtuomioistuimen tuomio on vuodelta 2015. Sen mukaan päällikkönä toimineeseen sairaanhoitajaan olisi pitänyt soveltaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Näin siksi, että pääasialliseen työhön ei tittelistä huolimatta kuulunut työnantajan edustajana toimimista, vaan työ oli pääosin hoitotyötä.

Esperi Care velvoitettiin suorittamaan sairaanhoitajalle työehtosopimuksen mukaiset työaikakorvaukset.

– Tuomio ei johtanut työpaikalla mihinkään, kertoo puolestaan toinen sairaanhoitaja. Hänen mukaansa yksikön päälliköt vaihtuvat usein. Jatkuvasti joustavat eivät jaksa kuormittavassa työssä, jossa ei ole riittävästi lepoaikoja.

Sairaanhoitaja kertoo merkinneensä ylityöt alusta asti itselleen muistiin. 

– Kerran oli tilanne, että sain neljän vuorokauden aikana nukkua yhteensä kahdeksan tuntia.

Ilman työehtosopimusta työsuhteen ehdot määräytyvät vain lakien ja mahdollisesti työsopimuksella sovittujen ehtojen perusteella.

Esperi Caren yksikön päällikkö menettää ylityökorvaukset sekä ilta-, yö ja viikonloppulisät. Lisäksi hänelle kertyy vuosilomapäiviä vain 30, kun työehtosopimuksen piirissä olevalle niitä kertyy enimmillään 39. Kokonaistyöaikaa tekevän sairausloman ehdot ovat myös heikommat: hän voi saada sairausajan palkkaa työsopimuksen mukaan enintään kuukauden, kun työehtosopimuksen piirissä oleva voi saada sitä enimmillään 56 päivän ajan. 

Tehy on neuvotellut Esperi Caren kanssa ja lähettänyt useita valvontapyyntöjä Hyvinvointiala HALI ry:lle, joka edustaa työnantajia. Yritys on luvannut selvittää asian ja maksaa takautuvat saatavat. Valvontapyyntöjen ansiosta saatavia on maksettu yksittäisille työntekijöille, mutta itse tilannetta Esperi Care ei ole korjannut.

Esperi Care ei yhteydenotosta huolimatta kommentoinut asiaa.