Etäopiskelu lisäsi stressiä – opiskelujen etenemiseen jonkin verran vaikutusta

Sote-alan opiskelijoilla poikkeusajan negatiiviset vaikutukset olivat hieman muita aloja isommat.

Kuvateksti
Suurin osa opiskelijoista ajattelee etäopiskeluun siirtymisen onnistuneen hyvin, mutta opetuksen laadun koettiin heikentyneen poikkeusolojen aikana. Kuva: iStock

Opiskelijakuntien tekemien kyselyiden mukaan noin puolet ammattikorkeakouluopiskelijoista koki motivaationsa ja jaksamisensa laskeneen ja stressin lisääntyneen poikkeusolojen ja etäopiskelun aikana.

Suurin osa opiskelijoista ajatteli etäopiskeluun siirtymisen onnistuneen kuitenkin hyvin, mutta opetuksen laadun koettiin heikentyneen poikkeusolojen aikana.

Kyselyssä samaan kategoriaan sote-alan opiskelijoiden kanssa oli niputettu myös liikunta- ja kauneusalan opiskelijat. Kyseisellä ryhmällä etäopiskelu toi muiden alojen opiskelijoita hieman synkemmät tulokset. Esimerkiksi opiskelujen etenemiseen poikkeusolojen koki vaikuttavan ryhmästä paljon tai erittäin paljon yli 35 prosenttia, muilla vastaava luku oli alle 30. 

Kyselyn avovastauksista opintojen etenemiseen oli nähtävissä, että sote-alan opinnoissa loppupuolella olevia opiskelijoita on haitannut harjoitteluiden peruuntuminen ja opinnäytetyön tekemisen hidastuminen. Syynä olivat toiminnallisen osuuden estyminen eristäymisestä johtuen tai kirjastojen sulkeutuminen.

Joidenkin sote-alan opiskelijoiden opinnot ovat myös nopeutuneet etäopintojen joustavuudesta johtuen.

Tehyn opiskelijayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Erik Indola vahvistaa hyvin pitkälti kyselyn tuloksia. Toki opiskelujen uudelleen järjestäminen on aiheuttanut stressiä, mutta pääsääntöisesti etäopiskelu on mennyt hyvin.

Tiettyihin opintokokonaisuuksiin – kuten asiakkaan kohtaamiseen ­– simulaatio-opiskelu etänä myös sopii hyvin. Se on Indolan mukaan myös harjoittelua tulevaisuutta varten, kun yhä useampi toiminto siirretään digitaaliseksi.

– Itselläni harjoitusjaksoja ei ole jouduttu perumaan, mutta joillain opiskelijatovereilla näin kävi, mikä on tietenkin aiheuttanut huolta esimerkiksi opintojen venymisestä. Monimuoto-opiskelu on muutenkin paljon etäopiskelua, niin sinänsä siihen on jo myös totuttu. 

Tulokset perustuvat SAMOKin tekemään koosteeseen opiskelijakuntien kyselyistä, joihin vastasi 6 904 ammattikorkeakouluopiskelijaa 16 eri ammattikorkeakoulusta. Kyselyt toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana opiskelijakuntien ja SAMOKin yhteistyönä.