Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle esimerkillinen hallintosääntö – Tehyn asiantuntija: "Ottakaa muut mallia"

Henkilöstönedustajalla on Etelä-Pohjanmaalla puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa, aluehallituksessa ja johtoryhmässä.

Kuvateksti
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluu 25 alueen kuntaa ja kuntayhtymää.
Kuva: Tomi Natri / Lehtikuva

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä on turvattu sekä hoitotyön johto että taattu henkilöstönedustajan mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. 

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön eilisessä kokouksessaan. 

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan ohjausväline. Siinä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako.

Hallintosääntö on tärkeä tehyläisille, koska siinä määritellään, miten hoitotyötä hyvinvointialueella tehdään, kuka sitä johtaa ja miten henkilöstö pääsee vaikuttamaan päätöksentekoon. 

Tehyn Seinäjoen-aluetoimiston järjestöasiantuntija Satu Taskinen on tyytyväinen hyväksyttyyn hallintosääntöön. 

"Muut hyvinvointialueet voivat ottaa tästä mallia."

Tehy vaikutti Etelä-Pohjanmaan hallintosääntöön tekemällä yhteistyötä hyvinvointialueen hoitajataustaisten päättäjien kanssa. 

"Hallintosäännössä ei ollut alun perin otettu lainkaan huomioon hoitotyön johtamista eikä henkilöstöedustajien asemaa."

Tehy on muistuttanut, että hyvinvointialueiden pitää varmistaa vuoropuhelu henkilöstön kanssa organisaation kaikilla tasoilla.

Hallintosäännössä tulee määritellä henkilöstön edustajien asema kattavasti niin, että heillä on paikka sekä johtoryhmässä että henkilöstöasioita käsittelevässä jaostossa.

Läsnäolo- ja puheoikeus on määriteltävä lautakuntiin, joissa käsitellään henkilöstöön vaikuttavia asioita.

Kuntaliitto on valmistellut hyvinvointialueille hallintosääntömallin. Tehy on kritisoinut mallia, koska siitä puuttuu hoitotyön johto. 

Sote-palvelut siirtyvät kunnilta uusille hyvinvointialueille 2023. Aluevaltuustot aloittivat tämän kuun alussa.