Tehty työ uhkaa romuttua – Hyvinvointialueen hallintosäännössä mainittava hoitotyön johto

Hallintosääntö määrittää, miten tehyläisten työtä uusilla hyvinvointialueilla johdetaan ja kuka sen tekee.

Kuvateksti
Hoitotyön johtaja vastaa siitä, että osaaminen on ajan tasalla ja käytössä oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikealle potilaalle
Kuva: Pia Inberg

Hoitotyön johtajat ovat viime vuosina kehittäneet muun muassa hoitajien ja fysioterapeuttien suoravastaanottoja ja luoneet tapoja, joilla työpaikoilla on otettu käyttöön sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus.

Hoitotyön johtaja palkkaa myös sijaiset ja vastaa siitä, että työyksikössä osaaminen on ajan tasalla ja käytössä oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikealle potilaalle.

Hoitotyön johtajalla on myös vastuuta potilas- ja asiakasturvallisuudesta sekä työhyvinvoinnista. Hän vastaa hoitotyön työskentelyedellytyksistä, niiden kehittämisestä sekä hoitajien työsuhteiden ehdoista. 

Tehyn mukaan tehty työ uhkaa romuttua ja tuleva kehitystyö jäädä tekemättä, jos hoitotyön johtajien asemaa uusilla hyvinvointialueilla ei turvata hallintosäännössä.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen toiminnan keskeinen ohjausväline, jota väliaikaiset toimielimet parhaillaan valmistelevat. 

Riski on todellinen, sillä Kuntaliitto on laatinut hyvinvointialueille hallintosääntömallin, joka ei sisällä hoitotyön johtajuutta. Lisäksi osa lääkäreistä on vahvasti sitä mieltä, että terveydenhuollon johtaminen kuuluu vain lääkäreille. 

"Kaikilla alueilla hoitotyön johtajia ei ole edes otettu mukaan valmisteluun", sanoo Tehyn kehittämispäällikkö Petra Marjamaa

Tehy vaatii, että hallintosääntö määrittelee, kuka johtaa hoitohenkilöstöä ja sen työtä. Tavoite on, että hoitotyön johtaja tulee hoitohenkilöstön keskuudesta.

Hallintosäännössä pitää Tehyn mielestä määritellä hoitotyön johtajien itsenäinen päätäntävalta. Heillä pitää olla myös budjettivalta- ja vastuu.

"Sote-uudistus ei onnistu ilman, että hoitotyötä johdetaan."

Hyvinvointialueen ylimmässä johdossa on oltava esimerkiksi hallintoylihoitaja tai johtava ylihoitaja. Osastonhoitaja puolestaan vastaa omasta yksiköstään.

Hoitotyön johtamisessa on kyse myös asiakkaiden ja potilaiden laadukkaasta hoidosta ja palvelusta.

Tutkimusten mukaan hoitotyön johtamisella tai sen puutteella on suora yhteys hoidon laatuun, potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, alalla pysymiseen, työhön sitoutumiseen sekä toiminnan kustannustehokkuuteen. 

Valtioneuvosto on tehnyt uudet ehdotukset, joilla pyritään varmistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus ja riittävyys. Tässä yhteydessä on noussut esiin mahdollisuus lisätä osaamista ja edetä uralla. 

Tammikuussa valitut hyvinvointialueen aluevaltuustot järjestäytyvät ja hyväksyvät hallintosäännön aikaisintaan maaliskuussa 2022. 

 

Hallintosääntö

  • Jokaisella hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö.
  • Hallintosäännön sisällön määrittelee hyvinvointialuelaki.
  • Hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako niiden välillä
  • Hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Kuntaliitto