Veroja välttelevä yritys hyödyntää kansallisten verolakien aukkoja ja keskinäisiä eroavuuksia. Kuva iStock.

Finnwatch: Verovälttely syö julkisia varoja

Suomi saisi merkittävästi lisää verotuottoja, jos yhteiskunta puuttuisi yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun.

Monikansallisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu vie Suomelta vuosittain 430–1400 miljoonaa euroa yhteisöverotuloja. Määrä vastaa 10–31 prosenttia Suomen 4,5 miljardin euron yhteisöverotuotoista vuonna 2015.

Finnwatch julkaisi tänään raportin "Jäävuorta mittaamassa – Arvioita aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa".

Arviohaarukka on laaja, koska tutkijoilla ei ole käytössään tarkkoja tietoja yritysten tilipäätöstiedoista kaikista maista. Tiedot eivät ole julkisia. Finnwatchin arvio pohjaa keskeisimpiin aihetta koskeviin kansainvälisiin ja maakohtaisiin tutkimuksiin.

Aggressiivisella verosuunnittelulla yritys pyrkii välttymään veroilta. Suunnittelussa hyödynnetään kansallisten verolakien aukkoja ja keskinäisiä eroavuuksia. Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole laitonta, joten verottaja ei voi siihen puuttua. 

Euroopan unionissa on maita, jotka hyötyvät verosuunnittelusta. Luxemburg, Alankomaat ja Belgia ovat tehneet monikansallisten yritysten kanssa sopimuksia matalasta verotuksesta.

Aggressiivisen verosuunnittelun hyödyntämä voitonsiirto pienentää bruttokansantuotetta. Verovälttely aiheuttaa myös vaikeasti mitattavia hyvinvointitappioita.

Esimerkiksi investoinnit kohdistuvat tehottomasti, kun suuryritykset ja aineettomaan omaisuuteen kohdistuvat investoinnit saavat perusteetonta veroetua muiden kustannuksella.  Julkisia palveluja ei voida rahoittaa, vaikka toimiva kilpailu sitä edellyttäisi ja siitä hyötyisivät myös yritykset. 

Finnwatch suosittaa, että kansainväliset suuryritykset velvoitetaan julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin. Suomessa valtion yhtiöiden pitäisi ensimmäisinä aloittaa julkinen maakohtainen veroraportointi.

Sosiaali- ja terveysalan yrityksistä Attendo, Mehiläinen ja Terveystalo ovat olleet julkisuudessa verosuunnittelunsa vuoksi. Niiden osalta tutkijat eivät ole antaneet euromääräisiä arvioita veromenetyksistä.

Finnwatch on  kansalaisjärjestö, joka tutkii yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia. Tehy on Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelman kumppani.

 

Kommentit

Käyttäjän Vili Lähteenoja kuva

Attendo maksaa kaikki verot Suomessa syntyneestä tuloksesta Suomeen ja oli alan ylivoimaisesti suurin yhteisöveronmaksaja viimeisimmässä valmistuneessa verotuksessa. Kuten vuoden 2015 verotiedoista näkyy, yhteensä maksuunpannut verot Suomeen olivat 6,8 miljoonaa euroa. Yhtiö ei käytä mitään veroinstrumentteja, jotka vähentäisivät maksettujen verojen määrää.

On totta, että Attendolla oli käytössä osakaslainoja vuoteen 2012 asti, jotka vähensivät silloista veronmaksua, mutta yhtiö luopui niistä alan ensimmäisenä toimijana.

Attendo listautui Tukholman pörssiin viime joulukuussa. Henkilöstö omistaa noin 27 prosenttia ja suomalaisten osuus omistuksesta on 24 %. Tämän myötä Attendo on euromääräisesti mitaten omistukseltaan suurin suomalainen sote-alan yritys, toki emoyhtiön pääkonttori on Ruotsissa. Attendon suurin omistaja on ruotsalaisen Axel and Margaret Ax:son Johnson -säätiön sijoitusyhtiö Nordstjernan. // VL, Tiedottaja

Uutisia