Finnwatch: Verovälttely syö julkisia varoja

Suomi saisi merkittävästi lisää verotuottoja, jos yhteiskunta puuttuisi yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun.

Kuvateksti
Veroja välttelevä yritys hyödyntää kansallisten verolakien aukkoja ja keskinäisiä eroavuuksia. Kuva iStock.

Monikansallisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu vie Suomelta vuosittain 430–1400 miljoonaa euroa yhteisöverotuloja. Määrä vastaa 10–31 prosenttia Suomen 4,5 miljardin euron yhteisöverotuotoista vuonna 2015.

Finnwatch julkaisi tänään raportin "Jäävuorta mittaamassa – Arvioita aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa".

Arviohaarukka on laaja, koska tutkijoilla ei ole käytössään tarkkoja tietoja yritysten tilipäätöstiedoista kaikista maista. Tiedot eivät ole julkisia. Finnwatchin arvio pohjaa keskeisimpiin aihetta koskeviin kansainvälisiin ja maakohtaisiin tutkimuksiin.

Aggressiivisella verosuunnittelulla yritys pyrkii välttymään veroilta. Suunnittelussa hyödynnetään kansallisten verolakien aukkoja ja keskinäisiä eroavuuksia. Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole laitonta, joten verottaja ei voi siihen puuttua. 

Euroopan unionissa on maita, jotka hyötyvät verosuunnittelusta. Luxemburg, Alankomaat ja Belgia ovat tehneet monikansallisten yritysten kanssa sopimuksia matalasta verotuksesta.

Aggressiivisen verosuunnittelun hyödyntämä voitonsiirto pienentää bruttokansantuotetta. Verovälttely aiheuttaa myös vaikeasti mitattavia hyvinvointitappioita.

Esimerkiksi investoinnit kohdistuvat tehottomasti, kun suuryritykset ja aineettomaan omaisuuteen kohdistuvat investoinnit saavat perusteetonta veroetua muiden kustannuksella.  Julkisia palveluja ei voida rahoittaa, vaikka toimiva kilpailu sitä edellyttäisi ja siitä hyötyisivät myös yritykset. 

Finnwatch suosittaa, että kansainväliset suuryritykset velvoitetaan julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin. Suomessa valtion yhtiöiden pitäisi ensimmäisinä aloittaa julkinen maakohtainen veroraportointi.

Sosiaali- ja terveysalan yrityksistä Attendo, Mehiläinen ja Terveystalo ovat olleet julkisuudessa verosuunnittelunsa vuoksi. Niiden osalta tutkijat eivät ole antaneet euromääräisiä arvioita veromenetyksistä.

Finnwatch on  kansalaisjärjestö, joka tutkii yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia. Tehy on Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelman kumppani.