Hovioikeus: Työnantaja purki työsuhteen ilman perusteita

Sairaanhoitaja sai 14 000 euroa korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Kuvateksti
Tuomioistuin muistutti, että työvuoroluettelon laatiminen on työnantajan vastuulla.
Kuva: iStock

Hovioikeus tuomitsi hoivapalveluyrityksen maksamaan tehyläiselle sairaanhoitajalle 14 000 euroa korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 

Korvaussumma on kymmenen kuukauden palkka 50-prosenttisen työajan perusteella. 

Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden aiemman tuomion. Sen mukaan työnantaja joutuu maksamaan sairaanhoitajalle myös korvausta irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä noin 2 800 euroa sekä lomakorvauksia ja odotusajan palkkaa.

Työnantaja oli tammikuussa 2020 jättänyt tekemättä sairaanhoitajalle työvuorot, joten hän oli vuosilomaltaan jättänyt tulematta työhön. Sairaanhoitaja oli ilmoittanut työnantajalle, että hänelle ei ole merkitty työvuoroja. 

Työnantaja antoi sairaanhoitajalle kaksi varoitusta. Niiden mukaan sairaanhoitaja oli ollut luvatta poissa työpaikalta ilman pätevää syytä ja laiminlyönyt työtehtäviään. Varoitusten jälkeen työnantaja purki työsuhteen.   

Tuomioistuimet olivat sitä mieltä, että sairaanhoitajalla ei ollut työntekovelvollisuutta eikä hän ollut laiminlyönyt työtehtäviään, koska työnantaja ei ollut laatinut työvuoroluetteloa. Työvuoroluettelon laatiminen on työnantajan vastuulla.

Tuomioistuinten mukaan työnantajan toiminnan taustalla oli se, että sairaanhoitaja oli yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisena vastuuhenkilönä ollut yhteydessä aluehallintovirastoon. 

Työnantaja joutuu maksamaan myös sairaanhoitajan oikeudenkäyntikulut. Sairaanhoitajaa avusti oikeudessa Tehyn oikeuspalvelun juristi Päivi Vanninen

Tuomio ei ole lainvoimainen. Vannisen saaman tiedon mukaan työnantaja ei valita tuomiosta.