Hyvinkää ei kohdellut työntekijöitä ruokatauoissa tasapuolisesti – tehyläisille korvauksia yhteensä 50 000 euroa

Hyvinkää salli joutuisan ruokailun työn ohessa joillekin terveydenhuollon työntekijöille, mutta ei kaikille.

Kuvateksti
Yleistyöajassa työntekijän puolen tunnin ruokatauko on palkaton ja hänellä on oikeus poistua työpaikalta. Kuva: iStock

Hyvinkään kaupunki joutuu maksamaan yhteensä noin 50 000 euroa korvauksia viivästyskorkoineen 24 tehyläiselle. Syynä on epätasapuolinen kohtelu ruokataukokäytännöissä. Helsingin hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden tuomion vuodelta 2019. 

Tuomion taustalla on vuosi 2015, jolloin Hyvinkää ja monet muut työnantajat siirsivät työntekijöitä jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Jaksotyössä työntekijät ruokailevat joutuisasti työn ohessa; yleistyöajassa työntekijän puolen tunnin ruokatauko on palkaton ja hänellä on oikeus poistua työpaikalta. 

Hyvinkään kaupunki salli kuitenkin osalle työntekijöistä joutuisan ruokailun työajalla, vaikka he muuten olivat yleistyöajassa. Heille maksettiin palkkaa ruokatauolta, ja heidän tuli ruokailla työpaikalla. Kanteen nostaneet 24 tehyläistä sen sijaan joutuivat pitämään 30 minuutin palkattoman ruokatauon. 

Tasapuolista kohtelua koskeva säännös kieltää työnantajaa asettamasta työntekijöitä keskenään eri asemaan perusteettomasti. Hyvinkään kaupunki perusteli erilaista käytäntöä työntekijöiden työsopimusten erilaisilla sisällöillä. 

Hovioikeus ei myöskään pitänyt erillistä siirtymäaikaa käytännön muuttamiseen tarpeellisena. Näin siksi, että tilanne johtui työnantajan omista työnjohdollisista ratkaisuista.

– Työpaikalta poistuminen ei ole käytännössä terveydenhuollon työssä mahdollista, joten työntekijöiden työaika on pidentynyt puolella tunnilla, lakimies Tero Peltonen sanoo. 

Tehyläiset saivat ajallisesti korvauksia sen mukaan, miten hyvät mahdollisuudet heillä oli käytännössä poistua työpaikalta. Määrittelyssä otettiin huomioon myös vaatteiden vaihtoon kuluva aika. 

Tehy on riitauttanut useita ruokataukoon liittyviä tapauksia. 

Tuomio ei ole lainvoimainen eli Hyvinkää voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.