Ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta saapunut aveihin yli 5 000 – "Sijainen oli laitettu pistämään sytostaatteja ihon alle, vaikka hänellä ei ollut vaadittavaa koulutusta ja lupaa.”

Tehyläisten tekemien ilmoitusten mukaan jopa yksittäiset sairaspoissaolot vaarantavat potilasturvallisuuden.

Kuvateksti
Hoitajapula on tehyläisten tekemien kantelujen mukaan suurin syy potilasturvallisuuden vaarantumiseen.
Kuva: Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Tehyläiset ovat tehneet aluehallintovirastoihin tähän mennessä noin 5 000 kantelua potilasturvallisuuden vaarantumisesta työpaikoilla.

"Kesän aikana ilmoituksia on tullut vähemmän kuin alussa, mikä voi johtua sekä työpaikkojen kiireestä että väsymyksestä ilmoituksen tekoon", arvelee Tehyn kehittämispäällikkö Petra Marjamaa. 

Hoitajapula on tehyläisten tekemien kantelujen mukaan suurin syy potilasturvallisuuden vaarantumiseen.

Yksiköissä on jouduttu turvautumaan kyseenalaisiin keinoihin, jotta potilaat saadaan hoidettua.

”Päiväyksikössä annetaan syöpäpotilaille sytostaatteja sekä suonensisäisesti että ihon alle pistettynä. Kahtena päivänä osastolla oli useita poissaoloja. Sijainen oli laitettu pistämään sytostaatteja ihon alle, vaikka hänellä ei ollut vaadittavaa koulutusta ja lupaa.”

Tehyläisten kertoman mukaan jopa yksittäiset sairaspoissaolot vaarantavat potilasturvallisuuden.

”Kuvantamisessa oli sairaana toinen angiotaitoinen työntekijä, eikä tilalle saatu hälytettyä ketään . Yövuoroissa oleva työntekijä joutui jättämään puhelimeensa äänet päälle, jotta hänet saataisiin todellisessa hätätapauksessa hälytettyä paikalle kesken unien. Usean vuoden ajan angioon on yritetty saada lisää työntekijöitä.”

Potilaita joudutaan hoitajapulan vuoksi siirtämään osastolta toiselle, mikä lisää riskiä siihen, ettei kaikkea potilaan hoitoon liittyvää huomata. 

”Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosaston synnyttäneiden osasto jouduttu usein sulkemaan henkilökuntapulan vuoksi. Potilaat on siirretty muille osastoille, mikä aiheuttaa ylimääräistä työtä ja vie energiaa ja aikaa. Lisäksi potilaat kokevat stressaavina osastojen muutokset ja sen, ettei saa olla oman vauvan lähellä.”

Myös hoitajien työturvallisuus on vaarassa hoitajapulan vuoksi. 

”Yksikön toiminnan luonteeseen kuuluu lähes jatkuva väkivallan uhka. Väkivaltatilanteet saattavat ajautua tilanteeseen, jossa tarvitaan ulkopuolista apua. Puuttuvan hoitajan tilalle ei saatu ketään. Vuorossa oli väkivaltatilanne ja väkivallan uhkatilanne, joiden vuoksi asiakkaiden itsemääräämisoikeutta jouduttiin rajoittamaan. Vartijoita tarvittiin myös turvaamaan hoitajien turvallisuutta.”

Tehy on kehottanut jäseniään ilmoittamaan potilasturvallisuuden vaarantumisesta aluehallintovirastoon. Kehotus annettiin, koska tehyläisten kokemus on se, että työpaikkojen omavalvonta ei toimi. 

Tehy halusi tehdä näkyväksi sen, että potilasturvallisuus vaarantuu työpaikoilla toistuvasti myös normaalina aikana.

Ilmoituksia voi edelleen tehdä.

PERHE- JA PERUSPALVELUMINISTERI Aki Lindén, työnantajat ja viranomaiset ovat huolissaan potilasturvallisuuden vaarantumisesta mahdollisten lakkojen aikana. Tämä on myös peruste valmistella potilasturvallisuuslakia.

Kursivoidut kohdat ovat esimerkkejä tehdyistä ilmoituksista. Niitä on muokattu tunnistamisen estämiseksi. Ilmoittajilta on pyydetty julkaisuun lupa.