Joka kolmas tehyläinen kokee työssään väkivaltaa

Kuusi prosenttia tehyläisistä on joutunut fyysisen väkivallan uhriksi yli kymmenen kertaa viimeisen vuoden aikana.

Kuvateksti
Ilmoita väkivallasta tai sen uhasta aina työnantajalle. Väkivalta ei kuulu työhön.

Nimittely, arvostelu ja väkivallalla uhkailu on arkipäivää tehyläisten työssä. Nimittelyä ja arvostelua on kohdannut viimeisen vuoden aikana 51 prosenttia Tehyn järjestötutkimukseen vastanneista. Fyysistä väkivaltaa on kokenut 31 prosenttia. Väkivallan uhkaa on kokenut 28 prosenttia.

Potilaat tai asiakkaat raapivat, lyövät, potkivat, tönivät ja käyvät päälle. Kuusi prosenttia tehyläisistä on joutunut fyysisen väkivallan uhriksi yli kymmenen kertaa.

Väkivallan tai sen uhan määrä on pysynyt suurin piirtein samana kolmen viimeisimmän järjestötutkimuksen aikana eli 12 vuotta.

Runsas kymmesosa on joutunut potilaan seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Myös tämä luku on pysynyt suurin piirtein samana tutkimuksesta toiseen.

Tutkimuksen teki TSN Gallup postikyselynä Tehyn jäsenille maalis-toukokuussa 2016. Otanta oli 3 000 ja vastausprosentti 28. Tutkimus toteutetaan neljän vuoden välein.