Kokoaikainen ja osittainen hoitovapaa samalla viivalla – parin vuoden takainen tuloksellisuuserä yhtäläisin oikeuksin nyt kaikille

Osittaisella hoitovapaalla olleella on oikeus yhdenvertaiseen kertaeräkorvaukseen muiden kanssa. KT Kuntatyönantajat ja työntekijäjärjestöt pääsivät asiasta yksimielisyyteen.

Kuvateksti
Hoitovapaan luonne ei vaikuta tammikuussa 2019 maksuun tulleen kertaerän määrään. Kuva: iStock

Kysymys on ennen kaikkea periaatteellinen. Kohdellaanko kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti vai ei. Tässä osa-aikaisella hoitovapaalla olleet joutuivat eriarvoiseen asemaan, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Ongelmana olivat maksuperusteet, jotka liittyivät kuntasektorin tuloksellisuuteen perustuvaan kertaerään. Yhtenä ehtona maksamiselle oli, että työntekijällä tai viranhaltijalla on ainakin yksi palkallinen päivä ajanjaksolla 3.9 - 18.11.2018. Kertaerän maksuun tehtiin keväällä 2020 muutos siten, että äitiys-, isyys- ja hoitovapaalla olleet otettiin kertaerän piiriin. Muutos tehtiin tasa-arvovaltuutetun otettua kantaa asiaan.

– Osittaista hoitovapaata ei tuossa yhteydessä erikseen määritelty. Ei ollut kuitenkaan tarkoitus, että osittaista hoitovapaalla ollutta kohdeltaisiin eri tavoin kuin kokoaikaisesti hoitovapaalla ollutta.

Ongelmaksi ehti syntyä se, että osittaisella hoitovapaalla 3.9 - 18.11.2018 olleelle maksettiin jo tammikuussa 2019 kertaerä, joka laskettiin osittaisen hoitovapaan palkan perusteella eli normaalia pienempänä. Sen sijaan kokoaikaisesti hoitovapaalla olleelle maksettiin täyden palkan perusteella laskettu kertaerä keväällä 2020 tehdyn muutoksen takia.

KT ja pääsopijajärjestöt ovat nyt sopineet asian yhteisestä tulkinnasta. Sen perusteella osittaisella hoitovapaalla olleille pitää maksaa kertaerä täyden palkan perusteella. Heille tulee maksamatta jäänyt summien erotus.

– Työnantajan kuuluu ottaa asia aktiivisesti itse esille ja maksaa kertaerän puuttuva osuus.

Lue lisää:

Perhevapaalla olleet työntekijät ovat sittenkin oikeutettuja kertakorvaukseen