Kunta-alan palkkaohjelman keskitetty erä siirtyy kunnissa paikallisesti jaettavaksi

Pääsopijajärjestöt ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ovat sopineet, että helmikuun keskitetty erä siirtyy paikallisesti jaettavaksi kesäkuussa.

Kuvateksti
Keskitetyllä erällä korotetaan yleensä työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia peruspalkkoja eli niin sanottuja vähimmäispalkkoja.
Kuva: iStock

Kehittämisohjelman helmikuun keskitetty erä 0,4 prosenttia maksetaan kunnissa kesäkuussa paikallisena eränä kuntien yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. 

Kunta-alan palkkauksen kehittämisohjelmaan kuuluu keskitetty erä. Se oli tarkoitus maksaa 1. helmikuuta lukien. Keskitetty erä tarkoittaa valtakunnallisesti jaettavaa palkankorotusta, josta sovitaan keskustasolla. 

Keskitetyllä erällä korotetaan yleensä työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia peruspalkkoja eli niin sanottuja vähimmäispalkkoja. 

Neuvottelut KVTES:n uudesta palkkausjärjestelmästä ovat kuitenkin kesken, joten keskitettyä erää ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista jakaa.

Pääsopijajärjestöt ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ovat sopineet, että helmikuun keskitetty erä siirtyy paikallisesti jaettavaksi kesäkuussa. 

Koska kehittämisohjelma sisältää myös kesäkuussa maksettavan 0,6 prosentin paikallisen erän, paikallisesti neuvotellaan yhteensä 1 prosentin palkankorotusten jaosta. Prosentti lasketaan KVTES:n palkkasummasta.