Kuntatyönantajat: Hoitajat eivät tarvitse omaa sopimusta

Palkkaohjelmalle ja nais- ja samapalkkaerille ei ole kunnissa työnantajan mielestä tarvetta.

Kuvateksti
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää kunta-alan palkkakehitystä hyvänä. Kuva: Lehtikuva

Kuntatyönantajat KT tyrmää tiedotteessaan Tehyn ja SuPerin tavoitteen hoitohenkilöstön omasta sopimuksesta kunta-alalle.

Työnantajien mielestä kunta-alan nykyinen sopimus- ja neuvottelujärjestelmä on joustava ja moderni. Se myös mahdollistaa eri ammattiryhmien erityiskysymysten tarkastelun. Koulutettujen hoitajien oma sopimus nostaisi työnantajan mielestä työvoimakustannuksia entisestään.

Tehy ja SuPer haluavat hoitohenkilöstölle oman työehtosopimuksen, koska niiden mielestä nykyisessä jäykässä neuvottelujärjestelmässä on vaikea edistää hoitohenkilöstön edunvalvontaa. Hoitohenkilöstöön sovelletaan tällä hetkellä Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sen piirissä on lukuisia muita ammattiryhmiä, joiden työ on erilaista kuin sosiaali- ja terveydenhuollon työ. 

Kuntasektorilla oma sopimus on esimerkiksi lääkäreillä ja opettajilla. 

KT:n mukaan kunta-alan naisten palkat ovat nousseet ilman nais- ja samapalkkaisuuseriä. Se perustaa väitteensä Tilastokeskuksen tietoihin, joiden mukaan kuntasektorin kuukausipalkkaisten naisten keskimääräiset säännöllisen työajan ansiot ovat nousseet 2010 – 2016 keskimäärin 3,6 prosenttiyksikköä miehiä nopeammin. 

KT ei myöskään tunnista tarvetta erilliselle palkkaohjelmalle, jota kaikki kunta-alan palkansaajajärjestöt vaativat. Työnantajan mukaan kuntapalkat ovat seuranneet hyvin yksityisen sektorin palkkakehitystä.