Kuntoutuksen hyvät käytännöt säilytettävä

Toimiva kuntoutus ehkäisee nuorten syrjäytymistä, pidentää työuria ja kohentaa vanhuksen toimintakykyä.

Kuvateksti
Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen kuntoutus olisi aloitettava välittömästi, mutta vain 15 prosenttia potilaista pääsee nopeasti kuntoutukseen. Kuva Petri Blomqvist.

Fysioterapeuttien suoravastaanotot pitää sote-uudistuksessa levittää koko maahan. Toimivaa ammatillista kuntoutusta ei puolestaan pidä uudistuksessa pirstoa. Eksotessa ja Siun sotessa on toimivat kuntoutuskokonaisuudet, joista voi ottaa mallia. Esimerkit nousivat esiin, kun Tehy ja STTK järjestivät kuntoutuksen uudistamista käsitelleen tilaisuuden Helsingissä maaliskuun lopulla.

Sote-uudistuksessa pitää estää hoitoketjusta putoaminen ja taata tasa-arvoinen kuntoutukseen pääsy. Tällä hetkellä esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen kuntouksen aloitus riippuu kotikunnasta. Myös työttömien kuntoutustarpeista tulisi huolehtia nykyistä tehokkaammin. 

Kuntoutus on monimuotoinen kokonaisuus, jonka keskiössä on kuntoutuja ja hänen omat tavoitteensa. Kuntoutus voi olla lääkinnällistä, sosiaalista, ammatillista tai kasvatuksellista. Sitä ohjaa aina ammattilainen, joka on vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa. Kuntoutujalla puolestaan on aktiivinen rooli, johon vaikuttavat muun muassa elämäntilanne, motivaatio ja ympäristö.

– On tärkeää, että kuntoutus jatkuu suunnitelman mukaisesti, vaikka kuntoutuja siirtyisi toiseen hoitopaikkaan tai hoitopaikasta kotiin, sanoo Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Toimiva kuntoutusprosessi lähtee tarpeiden tunnistamisesta, tavoitteiden määrittelystä ja kuntoutussuunnitelmasta. Toimenpiteiden tulee perustua näyttöön tai kokemusperäisiin hyviin käytäntöihin, ja ammattilaisella on oltava kuntouttava työote koko ajan käytössä.

Kuntoutusalan ammattilaisia ovat fysioterapeuttien lisäksi myös esimerkiksi toimintaterapeutit, jalkaterapeutit, kuntoutusohjaajat ja apuvälineteknikot.

– Kaikkien sote-ammattilaisten tulisi omaksua kuntouttava työote työhönsä.

6.4. klo 9.28 ingressiä muokattu