Lääketeollisuus julkistaa tukensa

Lääkeyhtiöt julkistavat ensimmäistä kertaa, keille lääkäreille, sairaanhoitajille, proviisoreille ja farmaseuteille ne ovat myöntäneet taloudellista tukea ja mihin tarkoitukseen.

Kuvateksti
Lääkemarkkinoinnin valvontalautakunta valvoo Suomessa lääkemarkkinointia. Lakien lisäksi alalla on omat eettiset ohjeet. Kuva Annika Rauhala

Toukokuun lopussa julkistettavat tiedot koskevat vuonna 2015 tehtyä yhteistyötä. Tavoite on julkistaa sidonnaisuudet selkeästi ja läpinäkyvästi.

Lääkeyhtiöt antavat rahaa ammattilaisille muun muassa koulutusmateriaalien suunnitteluun ja tuottamiseen sekä koulutusten järjestämiseen.

Avoimuuden vaatimukset ovat kasvaneet. Potilaille on tärkeää, että he voivat luottaa lääkärin määräävän asianmukaista lääkehoitoa, joka perustuu näyttöön.

Jos tuettava ei anna lupaa nimensä julkaisemiseen, sitä ei kerrota.

Apteekkariliitto, Farmasialiitto, Lääkäriliitto ja Proviisoriyhdistys pitävät avoimuutta hyvänä asiana ja kannustavat jäseniään antamaan luvan. Myös Tehy pitää nimien julkistamista hyvänä asiana.

– Kaikki avoimuus on kannatettavaa, sanoo yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

Lääkeyhtiöiden on jo tähän asti täytynyt pitää luetteloa tuesta, jonka ne ovat antaneet terveydenhoitoalan yrityksille ja potilasjärjestöille. Nyt mukaan tulevat myös terveydenhuollon organisaatiot hoitopaikoista yliopistoihin ja säätiöihin. Organisaatioilta suostumusta ei kysytä, vaan tiedot julkistetaan automaattisesti.