Lähihoitajille syvemmin oman alan oppia

Tehy haluaa lisätä lähihoitajan tutkintoon entistä enemmän osaamisalakohtaisia opintoja.

Kuvateksti
Suun terveydenhuollossa työskentelevät lähihoitajat toivoivat tutkintoon lisää oman alan opintoja. Myös työssäoppimista oman alan tehtävissä pidettiin tärkeänä.

Vaatimusta tukee jäsenistölle tehty kysely. Vastaajista 72 prosenttia toivoi, että lähihoitajan tutkintoa kehitetään edelleen. Eniten vastauksissa haluttiin lisää oman erikoisalan kuten lastenhoidon-, mielenterveyden- tai suunterveyden tehtäviin liittyvää osaamista. Hyvänä esimerkkinä mainittiin käynnissä oleva ensihoidon koulutuskokeilu, jota Ensihoitoalan liitto ja Tehy sitkeästi edistivät.

– Koulutuskokeilusta valmistuu perustason ensihoitajia. Kokeilu päättyy vuoden 2018 lopussa, ja jos työelämästä tuleva palaute on hyvää, kokeilu vakinaistetaan, kertoo tutkimuspäällikkö Juha Kurtti Tehystä.

Hän on mukana työryhmässä, joka uudistaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lähihoitajan tutkintoon tarvitaan 180 osaamispistettä. Nykyään alakohtaisia opintoja on 50 osaamispisteen verran. Tehyn tavoite on, että alakohtaisten opintojen määrä nousisi vähintään 70 osaamispisteeseen.

Tehy, Suomen Ensihoitoalan liitto, Lastenhoitoalan liitto, Mielenterveyshoitoalan liitto ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ovat jättäneet asiasta kannanoton opetushallitukselle.

Jos oman alan opintoja saadaan tutkintoon lisää, järjestöistä olisi luontevaa, että jo hyvin tunnetut nimikkeet lastenhoitaja, hammashoitaja ja mielenterveyshoitaja otettaisiin uudelleen käyttöön.

Lähihoitajan tutkinnon uudistaminen liittyy toisen asteen koulutuksen reformiin, joka on yksi maan hallituksen kärkihanke.