Lapsi ohjataan ilon kautta terveisiin ruokailutottumuksiin

Varhaiskasvatukseen piirissä olevat lapset saivat omat ruokasuosituksensa.

Kuvateksti
Kasvisten syönnissä toimii vanha viisaus: niitä pitäisi syödä joka päivä syöjän viiden kourallisen verran. Kuva iStock

Ensimmäinen varhaiskasvatukseen suunnattu – Terveyttä ja iloa ruoasta -suositus – opastaa varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleviä ammattilaisia terveelliseen ja lapsen kasvua tukevaan ruokailuun. Opas toimii myös kotona.

– Opas pohjaa ruokailolle, eikä heristele sormella ketään. Ruokailu on tärkeä osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Se kuuluu terveeseen kasvuun ja kehittymiseen, sanoo Suomen Lastenhoitoalan Liiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari.

Tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä kehittää lasten edellytyksiä omatoimiseen ruokailuun. Myönteiset oppimiskokemukset ruokailutilanteissa ovat tärkeitä. Makumieltymykset ja ruokatottumukset syntyvät varhain ja kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tässä aikuinen on oppimisen mallina.

Ruokakasvatuksessa on mahdollista hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä, kuten päiväkodin omaa keittiötä, läheistä metsää, ruokakauppaa, toria tai digitaalisia oppimisympäristöjä.

– Esimerkiksi salaatti voidaan valmistaa yhdessä, huomauttaa Seppälä-Vessari.

Suosituksesta löytyvät ohjeistukset ruokalistasuunnitteluun, erityisruokavalioihin, ruokavalintoihin sekä malliateriakuvat päivän aterioista ja välipaloista. Malliateria on ruokapalvelun apuväline aterioiden suunnitteluun elintarvikehankinnoista ruoan tarjoiluun saakka.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tarjotaan päivän aikana keskimäärin kolme ateriaa, jotka kattavat noin 2/3 päivittäisestä energian ja ravintoaineiden tarpeesta. Varhaiskasvatuksessa ja kotona tarjottavat ateriat muodostavat yhdessä terveellisen ja täysipainoisen kokonaisuuden.

Suositus on laadittu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.