Lauantaina on naisten palkkapäivä – Onko hallitus sementoimassa naisten ja miesten välisen palkkaeron?

Jos hallitusohjelman kirjaukset toteutuvat, ne tietänevät takapakkia naisten palkkakehitykselle. Naisten palkka on Suomessa keskimäärin 84,3 prosenttia miesten palkasta.

Kuvateksti
Vuonna 2023 miesten keskiansiot ovat 4 219 euroa kuukaudessa ja naisten keskiansiot 3 557 euroa kuukaudessa.
Kuva: iStock

Suomen hallituksen suunnitelmissa on sitoa palkankorotusten enimmäistaso miesvaltaisten vientialojen palkkoihin. STTK:n mielestä hallitus puuttuu ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja sementoi nais- ja miesvaltaisten alojen välisen palkkaepätasa-arvon. Työmarkkinat ovat Suomessa eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan, joka on keskeinen syy palkkaeroille.

Hallitus aikoo myös sallia vuoden määräaikaisten työsopimusten solmimisen ilman perusteltua syytä. STTK:n mukaan tämä voi lisätä työsopimusten ketjuttamista ja työelämän epävarmuutta. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin ja naisiin. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä voi lisääntyä.

Myös tasa-arvovaltuutettu on esittänyt erittäin vakavan huolensa, että hallituksen lakiesitysten heikennykset osuvat monilta osin erityisesti naisiin ja heikentävät sukupuolten tasa-arvoa.

Naisten palkkapäivä on tänä vuonna 4. marraskuuta, jonka jälkeen naisten palkanmaksu kuvainnollisesti loppuu tältä vuodelta.

Naisten palkka on Suomessa keskimäärin 84,3 prosenttia miesten palkasta. Vuosipalkassa naisten ja miesten ero on noin 8 275 euroa.

Vuonna 2023 miesten keskiansiot ovat 4 219 euroa kuukaudessa ja naisten keskiansiot 3 557 euroa kuukaudessa. Naisten ja miesten välinen palkkaero on laskettu Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen säännöllisen työajan ansiotasoindeksin perusteella.

Naisten palkkapäivän vietto konkretisoi sukupuolten välisen palkkaeron hidasta kehitystä. Palkkaero on pysynyt ennallaan vuodesta 2021. Tällä vauhdilla palkkaero kuroutuu umpeen vuonna 2100, mutta kehitys voi myös pakittaa.

Korjattu 3.11. kello 10.20: Naisten palkkapäivä on lauantaina, ei perjantaina.