Mehiläisen työntekijöillä tuhansien eurojen saatavia

Mehiläinen on vuosien ajan maksanut samasta työstä erisuuruista palkkaa. Tehy neuvoo työntekijöitä selvittämään, kuuluuko niiden joukkoon, joilla on palkkasaatavia.

Kuvateksti
Samasta työstä kuuluu maksaa saman suuruista palkkaa. Mehiläisessä on ollut palkkaepäselvyyksiä. Kuva: Annika Rauhala

Työtuomioistuimen tuore tuomio nostaa esiin Mehiläinen Oy:n palkkaepäselvyydet. Vuoden 2016 helmikuusta yritys päätti poistaa ja alentaa työn vaativuuden perusteella maksettavia palkanlisiä, ns. erityistekijälisiä.

Samasta työstä kuuluu kuitenkin maksaa saman suuruista palkkaa.

– Mehiläinen on yhteiskunnallisesti merkittävä työnantaja. On harmillista, että ratkaisu pitää hakea tällaisiin asioihin tuomioistuimesta, vaikka sekä luottamusmiehillä ja Sote ry:n neuvottelijoilla on ollut tahtoa ja yritystä ratkaista asiaa neuvottelupöydässä, sanoo Tehyn juristi Hanna Huotari.

Tehyn tekemän kartoituksen valossa yksittäisen työntekijän saatavat saattavat nousta keskimäärin noin 3 000 euroon viimeisten neljän ja puolen vuoden ajalta. Tehyn neuvoo työntekijöitä ottamaan selvää palkkansa perusteista työpaikan luottamusmiehen avustuksella.

– Jos työntekijälle on maksettu erityistekijälisää 1.2.2016 jälkeen, tämän kannattaa ryhtyä selvittämään, onko työpaikalla jollekin toiselle maksettu enemmän samalla perusteella.

Jos työnantaja kieltäytyy maksamasta maksamatta jäänyttä summaa, Tehyn oikeusapu vie asiaa eteenpäin oikeusteitse.

Palkkarikkomus tuli julkiseksi, kun työtuomioistuin tuomitsi Mehiläinen Oy:n ja Hyvinvointiala HALI ry:n hyvityssakkoihin tässä kuussa.

Mehiläinen sai tuomion siitä, että se oli kieltäytynyt antamasta pääluottamusmiehelle tämän pyytämiä palkkatietoja.

– Mehiläinen on yrittänyt piilotella sitä, että se on maksanut samasta työstä eri palkkaa.

HALI ry:n saa maksaa hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Lisäksi Mehiläinen ja HALI ry velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan Sote ry:n oikeudenkäyntikulut.

Sote ry (Tehy, SuPer ja Erto) nosti kanteen työtuomioistuimessa syksyllä 2019.