Mitoituksen ongelmat päiväkodeissa jatkuvat – uusi laki ei korjaa puutteita

Uuden varhaiskasvatuslain pitää tukea arjen toimintaa päiväkodeissa, ei vaikeuttaa sitä, sanoo Tehyn asiantuntija.

Kuvateksti
Lastenhoitaja on yksi päiväkodeissa työskentelevä ammattiryhmä. Kuva: Pasi Leino

Päiväkotien suurin ongelma on riittämätön henkilöstömitoitus, mutta uusi varhaiskasvatuslaki ei tätä ongelmaa ratkaise. Lakiluonnos ei määrittele riittävän tarkasti, milloin henkilöstömitoituksesta on mahdollista poiketa, mikä ei nykytilannetta korjaa.

Mitoituksesta poikkeaminen on nykyään hallitsematonta ja mielivaltaista, mikä uuvuttaa henkilöstöä ja vaarantaa lasten turvallisuuden. 

Ongelmat käyvät ilmi Tehyn varhaiskasvatuslain lausunnosta. Lausunto korostaa, että lain on taattava arjen toiminta, lapsen edun toteutuminen, riittävä henkilöstö, varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen sekä lapsen yksilöllisyys, tarpeet ja turvallisuus.

Henkilöstömitoitukseen tulee Tehyn mielestä laskea ainoastaan ryhmässä läsnä olevat kasvattajat. Mitoitusta tulee tarkastella ryhmäkohtaisesti nykyisen päiväkotikohtaisen tarkastelun sijaan. 

– Lakiluonnos ei takaa sitä, että varhaiskasvatuksessa olisi jokaisena toimintapäivänä alusta loppuun riittävä henkilöstö, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen

Uuden lain vaikutukset on lausunnon mukaan arvioitu puutteellisesti. Laki esimerkiksi vähentäisi lastenhoitajien määrää jopa 9000:lla, mutta se on jätetty arvioimatta, mihin lastenhoitajat työllistyisivät. Lastenhoitajat korvattaisiin lastentarhanopettajilla, ja sosionomeilta poistettaisiin kokonaan mahdollisuus työskennellä lastentarhanopettajina.

– Lakiluonnoksen lapsivaikutuksien arvioinnissa ei ole otettu arvioitu sitä, miten henkilöstörakenteen muutos palvelisi lapsen etua.

Tehy haluaa säilyttää nykyisen rakenteen, jossa eri ammattiryhmien osaaminen tukee lapsia ja perheitä. Erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä tulee olla kaksi lastenhoitajaa ja yksi lastentarhanopettaja. Lastenhoitajien peruskoulutukseen on jo lisätty pedagogiikan sisältöjä, joten pedagogiikan osuus väistämättä kasvaa. 

Uutena asiana Tehy haluaa työntekijälle velvollisuuden ilmoittaa johdolle, jos hän saa työssään tiedon epäkohdasta tai sen uhasta, joka vaarantaa varhaiskasvatuksen toteutumisen. Ilmoitusvelvollisuus on jo sosiaalialan työpaikoilla.

– Työnantaja ei saa kohdistaa työntekijään kielteisiä vastatoimia ilmoituksen vuoksi.