Neuvottelut lastenhoitajien työehdoista käynnissä – ykköstavoite palkkauksen parantaminen

Tehy ajaa palkkaohjelmaa myös varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Kuvateksti
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työehdot ovat Kvtes:n liitteessä viisi.
Kuva: Mikko Nikkinen

Neuvottelut varhaiskasvatuksen työntekijöiden työehdoista kunnissa ovat käynnissä.

Varhaiskasvatuksen työntekijät opettajia lukuun ottamatta kuuluvat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Heidän työehtonsa ovat liitteessä viisi. 

Työehdoista neuvotellaan kolmessa eri pöydässä. Tehyllä on jokaisessa pöydässä oma neuvottelija. 

Tehy ajaa varhaiskasvatukseen palkkatasa-arvoa edistävää palkkaohjelmaa.

"Tavoitelistalla ovat myös lastenhoitajien suunnitteluaika ja vaateraha, lepotaukoihin liittyvät kysymykset ja oman hinnoittelutunnuksen saaminen sosionomeille", Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja sanoo. 

Työvuorojen jatkuva muuttaminen laskee Rapinojan mukaan työhyvinvointia. 

"Henkilöstömitoitus on vedetty niin tiukalle, että säätäminen alkaa heti, kun yksikin työntekijä sairastuu. Varhaiskasvatus on peruspalvelu, jonka hajoaminen heijastuu muuhun yhteiskuntaan."

KVTES:n pääneuvotteluryhmässä Tehyä edustaa toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi. Ryhmä käsittelee työehtosopimusta kokonaisuutena. 

Palkkausjärjestelmiä arvioivassa työryhmässä Tehyn edustaja on neuvotteleva edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila

Kolmas ryhmä on varhaiskasvatuksen erityiskysymyksiä käsittelevä pysyvä työryhmä, jossa Tehyä edustaa Riikka Rapinoja