Nykyiset työmarkkinaosapuolet saatava mukaan samapalkkaohjelmaan – "Palkkatasa-arvon saavuttaminen vaatii konkretiaa"

Suomessa on ollut samapalkkaohjelma jo 16 vuotta, mutta naisten ja miesten palkkaero kapenee hitaasti. "Ohjelmaa tulee jatkaa, mutta tehoja tarvitaan lisää", toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kuvateksti
Sukupuolten palkkaero on nyt 15,6 prosenttia. Ero on Suomessa selkeästi suurempi kuin Euroopan unionin jäsenmaissa keskimäärin.
Kuva: iStock

Samapalkkaisuusohjelmaa pitää tänään julkaistun samapalkkaisuustoimenpiteiden kokonaisarvioinnin mukaan päivittää.

Työmarkkinatilanne on muuttunut. Keskusjärjestöt eivät enää tee tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, vaan palkoista neuvotellaan liittotasolla. 

Samapalkkaisuusohjelman tavoitteena on naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen ja samapalkkaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen mukaan samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa sukupuolesta.

Arvioinnin on tehnyt oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen. Hän esittää yhteensä 11 suositusta, jotka tehostaisivat samapalkkaisuutta. 

Kostiainen ehdottaa, että työ- ja virkaehtosopimusosapuolet voivat tulla mukaan samapalkkaisuusohjelmaan aktiivisiksi toimijoiksi.

Toinen keskeinen suositus koskee taloustieteellistä vaikuttavuusanalyysia. Analyysi selvittäisi, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet naisten ja miesten palkkaeron kaventumiseen. 

Tehy kannattaa ohjelman jatkamista, mutta siihen pitää tehdä muutoksia. Kostiaisen suositukset tulisi Tehyn mielestä toteuttaa seuraavalla hallituskaudella.

"Ohjelmaa tulee jatkaa, mutta tehoja tarvitaan lisää", toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

"Erityisen hyvänä pidämme suositusta ottaa työ- ja virkaehtosopimusosapuolet toimijoiksi samapalkkaisuusohjelmaan. Kannatamme myös taloustieteellisen vaikuttamisanalyysin tekemistä", Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo. 

Kirvesniemi pitää häpeällisenä sitä, että Suomi on Gender Pay Gap- tilastossa Euroopan unionin seitsemänneksi heikoin.

"Palkkatasa-arvon saavuttaminen vaatii konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä paitsi valtiolta myös työ- ja virkaehtosopimusosapuolilta."

Kirvesniemi nostaa hyvänä esimerkkinä konkreettisesta toimenpiteestä naisvaltaisen hoitoalan palkkaohjelman, jonka Tehy ja SuPer neuvottelivat viime syksynä osana työ- ja virkaehtosopimusratkaisua. 

Myös keskusjärjestö STTK kannattaa suosituksia.

Samapalkkaisuusohjelman ja hallituksen samapalkkaisuustoimenpiteiden kokonaisarviointi 2020-2023