Opiskelijan ohjauksesta maksettavista korvauksista luopuminen vaarantaa harjoittelun

Opiskelijoiden ohjauksesta maksetut palkkiot puoltavat paikkaansa terveydenhuollon järjestelmässä.

Kuvateksti
Työpaikalla saatu ohjaus tukee ammattiin oppimista. Kuva Lehtikuva.

Maan hallitus kaavailee, että opiskelijan ohjauksesta maksetuista koulutuskorvauksista luovuttaisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat ovat vuosikausia panostaneet alan opiskelijoiden ohjaukseen ja huolehtineet siitä.

– Määrärahojen lopettaminen olisi todella haitallista, sillä väistämättä se heikentäisi opiskelijaohjauksen laatua. Lisäksi se vaikuttaisi työpaikkojen motivaatioon järjestää ohjausta, koska korvaavaa rahaa ei ole, arvioi Husin Lohjan sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio.

Kontion mukaan tämä voisi johtaa myös siihen, että kaikki yksiköt eivät olisi yhtä valmiita ottamaan entiseen malliin opiskelijoita. Husissa opiskelijoiden ohjauksesta saadut määrärahat on hyödynnetty opiskelijaohjauksen ja hoitotyön kehittämiseen, mikä pitää sisällään aiheeseen liittyvät koulutukset, kongressimatkat ja opiskelijaohjaukseen tarvittavan välineistön hankinnan.

Husissa opiskelijoille on opiskeluohjauksesta vastaavaksi yleensä nimetty sairaanhoitaja tai apulaisosastonhoitaja. Tämän tehtävänä on systemaattisesti ohjata opiskelijaa opiskelutavoitteiden mukaisesti ja perehdyttää organisaation ja työyksikön toimintaan sekä potilashoitoon ja henkilöstöasioihin. Myös muut yksikön työntekijät ja hoitotyön esimiehet osallistuvat opiskelijoiden ohjaukseen. Lisäksi on asiantuntijoita, joiden työpanoksesta osa menee opiskelijaohjaukseen tai sen kehittämiseen. Heitä ovat esimerkiksi hoitotyön kliininen opettaja, hoitotyön kliininen asiantuntija ja suunnittelija.

Hallitus tavoittelee ammatillisen koulutuksen reformissa koulutuskorvauksista luopumista. Tehyn näkemyksen mukaan luopuminen heikentää oppimistuloksia.