Opiskelijoille oikeus äänestää ja asettua ehdolle Tehyn vaaleissa

Opiskelijoiden asema Tehyssä vahvistui.

Kuvateksti
Tehyssä on noin 20 000 opiskelijajäsentä. Kuva: Annika Rauhala

Tehyn valtuusto myönsi opiskelijajäsenille oikeuden äänestää Tehyn vaaleissa ja asettua ehdolle. Sääntömuutos hyväksyttiin valtuuston kevätkokouksessa yksimielisesti 13. kesäkuuta.

Sääntömuutos astuu voimaan yhdistysrekisterin tarkastuksen jälkeen. 

Tehyn opiskelijat ovat päätökseen tyytyväisiä, koska se antaa opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuteen.

– Sääntömuutos on mieletön edistysaskel tasavertaisuuteen, Tehyn opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja Erik Indola sanoo.

Tehyn seuraavat vaalit ovat vuonna 2021. Niissä valitaan valtuustoon 83 jäsentä.

Valtuusto on Tehyn ylin päättävä elin. Se valitsee Tehyn puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen sekä valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 

Valtuusto päättää liiton tavoitteista ja tekee tärkeimmät päätökset liiton toiminnasta ja taloudesta, hyväksyy työ- ja virkaehtosopimukset ja päättää työtaistelusta.