Palkkaero kuntasektorilla on sitkeä

Naisten paremmasta koulutuksesta huolimatta naisten ja miesten palkkaero ei ole kunnissa kadonnut.

Kuvateksti
Sukupuolten välinen palkkaero kuntasektorilla on lähes ennallaan noin 16 prosentissa miesten hyväksi. Kuva: iStock

Sukupuolten välinen palkkaero kuntasektorilla on lähes ennallaan noin 16 prosentissa miesten hyväksi, vaikka naisten koulutustaso on noussut selkeästi enemmän kuin miesten. Ero miesten ja naisten kuukausipalkoissa on pienentynyt yhden prosenttiyksikön; tuntipalkkojen erolle ei ole tapahtunut mitään. Kuntien palkollisista on naisia noin 80 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksesta, jossa tarkastellaan ammattirakenteen muutosta julkisella sektorilla 1995–2013. Tutkimus on osa samapalkkaisuusohjelmaa, ja sen toteutti Tilastokeskus.

Kuntasektorin naiset ovat yhä koulutetumpia.  Vuonna 2013 sairaanhoitajista yli puolella oli korkeakoulututkinto, ja terveydenhoitajista lähes puolella. Molemmat ammatit kuuluvat niin sanottuihin Top20-ammatteihin, joista maksettavien palkkojen painoarvo tutkimuksessa oli suuri.

– Koulutustason noususta huolimatta palkka on pysynyt samana, erikoistutkija Pekka Laine sanoo.

Ammatit jakautuvat edelleen voimakkaasti naisten ja miesten ammatteihin, mikä on keskeinen sukupuolten palkkaeroa ylläpitävä tekijä. Ammattien jakautumista sukupuolen mukaan nimitetään segregaatioksi. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara on sitä mieltä, että segregaatiota ei pidä hyväksyä annettuna asiana, sillä lainsäädäntö lähtee siitä, että samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa samaa palkkaa.

– Emme voi vain tyytyä sanomaan naisille, että menkää miesaloille ja vaatia miehiä uhrautumaan naisaloille.

Tutkimuksessa ei selvitetty Tehyn vuoden 2007 työtaistelun vaikutusta palkkaeroihin. KT Kuntatyönantajat nosti työtaistelun jälkeen myös muiden kuin tehyläisten palkkoja.