Puolet kuntien työntekijöistä on nähnyt väkivaltaa työssään

Väkivalta ja kiusaaminen ovat suomalaisten työpaikkojen ongelmia.

Kuvateksti
Ensihoidon ja päivystyksen työntekijät kohtaavat väkivaltaisia potilaita. Kuva Annika Rauhala.

Joka viides työntekijä on raportoinut joutuneensa itse väkivallan tai sen uhan kohteeksi vuonna 2016. Osuudet ovat kasvaneet merkittävästi erityisesti kunta-alalla.

Lähes puolet kuntatyöntekijöistä on havainnut väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Tiedot selviävät syksyn 2016 työolobarometrin ennakkotiedoista.

Vaikka työpaikoilla on kiinnitetty entistä enemmän huomiota turvallisuuden ja terveyden edistämiseen, asiakasväkivalta tai sen uhka on lisääntynyt.

– Asiakasväkivallan taustalla voi olla yhteiskunnan eriarvoistuminen, omista oikeuksista kiinnipitäminen ja omaisten käytös. Myös yksin tehtävä työ esimerkiksi asiakkaan kotona lisää väkivallan riskiä, Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka sanoo.

Kukka selittää asiakasväkivallan lisääntymistä osittain myös sillä, että ihmiset tiedostavat ilmiön entistä paremmin ja ilmoittavat siitä herkemmin. Siksi ehkäisy ei vielä näy laskevana trendinä tutkimuksissa.

– On kuitenkin tärkeää pitää asiakasväkivaltaa esillä.

 

Lähde: Työolobarometrin ennakkotiedot, syksy 2016

Suomalaisilla työpaikoilla kärsitään myös henkisestä väkivallasta ja työpaikkakiusaamisesta. Yli puolet työolobarometrin vastaajista ilmoitti kokevansa, että työpaikallaan esiintyy henkistä vakivaltaa tai kiusaamista
joskus tai jatkuvasti joko työtovereiden, asiakkaiden tai esimiesten taholta.

Ongelmista huolimatta suomalainen työympäristö ja työilmapiiri ovat kehittyneet suotuisasti. Avoimuus on lisääntynyt ja tiedonsaanti on parantunut. Työntekijöitä kohdellaan myös entistä tasapuolisemmin.