Puuttumattomuuden kaava purettava – Tehy kampanjoi työväkivaltaa vastaan

Nyrkkisääntö-kampanja tekee tehyläisten työssään kohtaamaa väkivaltaa ja sen uhkaa näkyväksi.

Kuvateksti
Tehyläiset saapuivat aamuvuoroon Tampereella silmä mustaksi meikattuna.
Kuva: Tomi Aho

Kemissä ja Tampereella tulee tänään työvuoroon tehyläisiä silmä mustaksi meikattuna. Musta silmä on osa tänään käynnistyvää Nyrkkisääntö-kampanjaa, joka näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa. 

Kampanjalla Tehy vaatii muutoksia sekä rikos- että työlainsäädäntöön.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen työntekijät kohtaavat tutkitusti työssään päivittäin väkivaltaa, seksuaalista ahdistelua sekä muuta asiatonta käytöstä. 

Työpaikkaväkivalta ajaa työntekijöitä työpaikan ja alan vaihtoon ja rapauttaa sote-alaa entisestään. 

"Väkivalta ei ole ammatinvalintakysymys", Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo. Myös hän kertoo kokeneensa väkivaltaa työskennellessään hoitoalalla. 

"Väkivaltaa ei saa eikä pidä hyväksyä, vaikka se olisi tahatonta tai johtuisi ymmärtämättömyydestä."

Kampanja kehottaa tehyläisiä ilmoittamaan väkivallasta aina työnantajalle ja tekemään rikosilmoituksen poliisille. Tehyn oikeuspalvelusta saa tukea.

Tehy vaatii riittävää henkilöstöä työpaikoille, sillä yksintyöskentely lisää väkivallan riskiä. Kiire ja liian vähäinen henkilöstömäärä johtavat helposti uhka- ja vaaratilanteisiin.

Suomi ei ole ratifioinut Kansainvälinen työjärjestö ILO:n yleissopimusta väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä. Tehy edellyttää, että hallitus ryhtyy ripeästi edistämään sopimuksen ratifioimista.

Tehy vaatii, että rikoslain virkamiehen väkivaltainen vastustaminen laajennetaan koskemaan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä. 

Uhka- ja vaaratilanteet toistuvat koko maassa suhteellisen samanlaisina, mutta jokainen työpaikka arvioi väkivallan ehkäisyä omalla tavallaan. Tehyn mielestä kansallinen ohjeistus yhtenäistäisi käytäntöjä, mikä parantaisi turvallisuuskulttuuria.

"Hoitajien väkivallan kokemuksia leimaa puuttumattomuuden kaava. Uhrien oletetaan selviytyvän itse, hoitavan traumansa ja ruhjeensa itse, mieluiten omalla vapaa-ajallaan ja omalla kustannuksellaan."

Tehy haluaa purkaa puuttumattomuuden kaavan. Työturvallisuuslakia on Tehyn mielestä muutettava niin, että työnantajan on puututtava kaikkeen väkivallan uhkaan. Samalla Tehy vaatii, että aluehallintoviraston resursseja lisätään niin, että se voi tukea työnantajia väkivallan ehkäisyssä.

Tehy vaatii, että rikosvahinkolain perusvähennys poistetaan tilanteessa, kun rikos kohdistuu henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi. Perusvähennys tarkoittaa 220 euron summaa. Valtiokonttori vähentää sen korvauksesta, jonka se maksaa, jos tuomittu rikoksentekijä on varaton.

Tehy edellyttää, että anonyymin ilmoituskanavan luominen säädetään pakolliseksi myös sote-alalla. Suomi jätti kansallisessa lainsäädännössä sosiaali- ja terveysalan ilmoituskanavasäätelyn ulkopuolelle. 

Ilmoituskanava tarkoittaa Euroopan unionin niin sanottua whistleblowing-direktiiviä. Se edellyttää, että työpaikoille luodaan kanava, jonka kautta epäkohdista voi ilmoittaa nimettömänä. 

12.10. klo 11.57 poistettu maininta hallitusohjelmasta.