Röntgenhoitajalle lisää vastuuta – säteilylaki uudistuu

Uusi säteilylaki tuo röntgenhoitajille lisäkoulutusta ja -palkkaa vaativia uusia tehtäviä.

Kuvateksti
Röntgenhoitajaliitto ja Tehy aloittavat uuteen säteilylakiin liittyvän kampanjan ensi syksynä. Kuva: Kirsi Tuura

Röntgenhoitajasta voi säteilylain uudistuksen myötä tulla peruskuvantamisessa säteilyturvallisuudesta vastaava (STV). Tällä hetkellä tehtävää on voinut hoitaa lääkäri tai sairaalafysiikko. Röntgenhoitaja tarvitsee tehtävään lisäkoulutuksen. STV:n tehtävään kuuluu esimerkiksi riskien tunnistaminen ja turvallisuuskulttuurin ylläpito työpaikalla. 

– Ehdottomasti tärkeintä on, että kukaan ei ryhdy tekemään säteilyturvallisuudesta vastaavan tehtäviä ennen kuin tehtäväsiirrosta ja maksettavasta korvauksesta on työpaikalla sovittu, lakimies Vappu Okkeri Tehystä sanoo. 

Uuden lain myötä röntgenhoitajan rooli natiivikuvien ottamisessa ja tulkinnassa kasvaa. Natiivikuvia otetaan tyypillisesti silloin, kun potilas on joutunut tapaturmaan. Vaativampien leikekuvien määrä on kuvantamistekniikan kehityksen myötä lisääntynyt niin, että radiologien aika ei natiivikuviin enää riitä. 

Röntgenhoitajan pitää oppia uudella tavalla hahmottamaan kokonaisuuksia, tunnistamaan erilaisten vammojen syntymekanismeja ja soveltamaan lähetteiden sisältöä kuvantamisessa. Röntgenhoitajan pitää myös osata kysyä potilaalta olennaiset tiedot ja kirjata ne, jotta lääkäri voi tarvittaessa hyödyntää niitä päätöksenteossa. 

Uusia taitoja tarvitaan esimerkiksi nilkka- ja käsivammojen kuvantamisessa.  

– Röngenhoitajan pitää hahmottaa, millaisia vammoja syntymekanismi on voinut aiheuttaa ja ottaa kuvat niin, että kaikki mahdollisuudet näkyvät kuvissa, toiminnanjohtaja Päivi Wood Suomen Röntgenhoitajaliitosta sanoo.

Laissa puhutaan oikeutusperiaatteesta, joka tarkoittaa sitä, että säteilystä saatavan hyödyn on oltava haittaa suurempi.

– Röntgenhoitaja on omalta osaltaan vastuussa siitä, että periaatetta noudetaan.

Parhaillaan uutta säteilylakia käsittelee eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta. 

Röntgenhoitajaopiskelijat saavat tarvittavat valmiudet peruskoulutuksessa, sillä ammattikorkeakoulut ovat ottaneet uudet vaatimukset huomioon opetuksessa. Jo työelämässä olevien koulutuksesta huolehtii Suomen Röntgenhoitajaliitto, joka on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.