Sairaanhoitajat: Hyvän kuoleman voi kohdata myös kotona

Kivun hoito on osa hyvää kuolemaa.

Kuvateksti
Sairaanhoitajat määrittelevät hyvän kuoleman eri tavoin. Yhteistä on se, että kuolevan toiveita pitää kunnioittaa.

Sairaanhoitajien mielestä hyvä kuolema kunnioittaa kuolevan itsemääräämisoikeutta, ihmisarvoa ja hänen toiveitaan. Hyvään kuolemaan kuuluu myös kuolevan samanarvoinen kohtelu toisten potilaiden kanssa sekä hänen henkisten ja sosiaalisten tarpeidensa täyttyminen.

Tiedot käyvät ilmi tutkija Anja Terkamo-Moision kyselystä, johon on vastannut 82 sairaanhoitajaa. Tulokset on julkaistu Journal of Hospice & Palliative Nursing -lehdessä.

Vastaajat pitävät kivun ja muiden oireiden hoitoa tärkeänä, joten kivun ja kärsimyksen pitkittäminen eivät kuulu hyvään kuolemaan. Myös kuolevan turvallisuuden tunne sekä pelottomuus olivat sairaanhoitajien mielestä hyvän kuoleman tunnusmerkkejä. Toiset kuvasivat hyvän kuoleman saapuvan äkillisesti tai unessa. Toiset kokivat, että sekä kuolevan että omaisten on tärkeä valmistautua kuolemaan.

Oman kuoleman ja kohtalon hyväksyminen sekä selvittämättömistä ja tärkeistä asioita puhuminen kuuluvat sairaanhoitajien mielestä hyvään kuolemaan. 

Hyvän kuoleman voi kohdata kotona tai sairaalassa, kunhan paikalla on merkitystä kuolevalle, ja se on hänen toiveidensa mukainen.

Osa vastaajista koki eutanasian sekä mahdollisuuden päättää omasta kuolemastaan olevan olennaisia hyvälle kuolemalle. Osa taas koki, ettei kuoleman ajankohtaan voi vaikuttaa. Kuoleman luonnollisuus sekä tekniikan puuttuminen nähtiin myös hyvää kuolemaa edesauttavina.