Sairaanhoitajat: Jatkuva muutos kuormittaa

Sairaanhoitajat suhtautuvat myönteisesti uuteen tekniikkaan, mutta työkavereita heillä on liian vähän.

Kuvateksti
Muutokset, työkavereiden vähyys ja palkkataso heikentävät sairaanhoitajien työn mielekkyyttä. Kuva: Jaakko Martikainen

Suurin osa sairaanhoitajista kuormittuu työssään. Sairaanhoitajaliiton kyselyssä 44 prosenttia sairaanhoitajista, 36 prosenttia lähiesimiehistä ja 32 prosenttia ylimmästä johdosta on viimeisen vuoden aikana käynyt tai ainakin harkinnut käyvänsä työterveyshuollossa puhumassa työssäjaksamisestaan. Kuormittuneimpia ovat nuoret sekä lähiesimiehet.

Sairaanhoitajien mukaan työpaikoilla ei ole riittävästi työntekijöitä. Myös esimiehet ovat samaa mieltä: lähiesimiehistä 44 prosenttia ja ylimmässä johdossa toimivista 30 prosenttia arvioi henkilöstön määrän riittämättömäksi.

Lähes puolet sairaanhoitajista ilmoitti, ettei heidän työpaikoillaan ole lupa hankkia sijaisia. Sairaanhoitajien mielestä henkilöstön riittämättömyys murentaa työn mielekkyyttä.

Työn mielekkyyttä murentavat myös jatkuvat organisaatiomuutokset. 59 prosenttia sairaanhoitajista koki näin, ja lähiesimiehistä lähes puolet ja ylimmästä johdosta yli neljäsosa oli samaa mieltä. Myös palkkaus heikentää työn mielekkyyttä: 72 prosenttia sairaanhoitajista piti palkkaansa heikentävänä tekijänä. 

– Sairaanhoitajien viesti on otettava vakavasti ennen kuin henkilöstö uupuu ja vaihtaa alaa, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Uusi teknologia sen sijaan lisää työn mielekkyyttä niin sairaanhoitajien kuin heidän esimiestensä mielestä. Sairaanhoitajista näin ajatteli 64 prosenttia ja esimiehistä 73 prosenttia.

Tasan puolet on tyytyväisiä lähiesimiesten toimintaan. Sen sijaan 63 prosenttia sairaanhoitajista kokee ylimmän johdon toiminnan murentavan työnsä mielekkyyttä. 44 prosenttia lähiesimiehistä ja 27 prosenttia hoitotyön ylimmästä johdosta kokee organisaation ylimmän johdon toiminnan laskevan oman työnsä mielekkyyttä.

Jäsenkyselyyn vastasi 2952 julkisessa, yksityisessä ja kolmannen sektorin palveluksessa toimivaa sairaanhoitajaa. Kysely toteutettiin syyskuussa 2018, ja se lähetettiin noin 9000 Sairaanhoitajaliiton jäsenelle.

Sairaanhoitajaliitto on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.