Sairaanhoitajat kuormittuvat, jos he joutuvat samanaikaisesti hallitsemaan sekä digitaalista asiakastyötä että fyysisiä potilaskontakteja

Digitaalinen asiakastyö on olennainen osa nykyistä sairaanhoitajan työtä. Harva tekee kuitenkaan pelkkää digitaalista työtä.

Kuvateksti
Digitaalista asiakastyötä tekevät sairaanhoitajat tavallisimmin viestittelevät asiakkaiden ja potilaiden kanssa.
Kuva: Kirsi Tuura

Joka kolmas sairaanhoitaja hyödyntää työssään digitaalista viestintää asiakkaiden kanssa, videovastaanottoja tai hoidon edistämistä ilman suoraa asiakaskontaktia.

Digitaalinen asiakastyö oli päivittäistä kolmasosalle (34 prosenttia) ja viikoittaista kahdelle viidesosalle (40 prosenttia) heistä, jotka sitä tekevät. Pelkästään digitaalista asiakastyötä teki vain harva. 

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselystä. Aineisto kerättiin yhteistyössä Tehyn ja Sairaanhoitajat ry:n kanssa.

Viestittely asiakkaiden kanssa oli tavallisin toimintatapa digitaalista asiakastyötä tekevillä sairaanhoitajilla. Viestittely voi tapahtua esimerkiksi chatissa.

Päivittäin tai viikoittain noin kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) sairaanhoitajista viestitteli asiakkaiden kanssa digitaalisesti.

Videovastaanottojen osuus sairaanhoitajien työstä oli melko pieni. Vain 16 prosenttia raportoi tekevänsä sitä päivittäin tai viikoittain, ja 56 prosenttia ei lainkaan.

Sairaanhoitajien digitaalinen asiakastyö oli useimmiten sellaista, jossa asiakas oli tunnistautunut palveluun.

”Sairaanhoitajat kokevat erityisen kuormittavana, jos digitaalinen asiakastyö ei muodosta selkeää kokonaisuutta, vaan he joutuvat samanaikaisesti hallitsemaan digitaalisia asiakastyön kanavia ja fyysisiä potilaskontakteja, sanoo THL:n tutkija Emma Kainiemi

Puolet digitaalista asiakastyötä tekevistä sairaanhoitajista raportoi saavansa erittäin paljon tai melko paljon tukea kollegoiltaan, kun taas vain reilu kymmenesosa koki saavansa vastaavaa tukea esihenkilöltään. 

Kyselyyn vastasi 2970 sairaanhoitajaa. Heistä joka kolmas ilmoitti tekevänsä digitaalista asiakastyötä. 

Lue lisää: 

Hyvän hoitosuhteen voi luoda myös verkossa – lue asiantuntijan vinkit