Sairaspäivien omavastuu palaa takaisin

Pyydä loman siirtoa, jos sairastut ennen lomaa tai sairaus jatkuu omavastuun jälkeen.

Kuuden päivän omavastuuaika palaa vuosilomalla sairastamiseen Ensihoitopalvelualan, Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen, PlusTerveys Oy:n, Terveyspalvelualan sekä Työterveyslaitoksen ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksissa. 

Omavastuu koskee vain loman aikana sairastumista. Jos sairastut ennen vuosiloman alkamista, omavastuuta ei tule, kunhan pyydät heti loman siirtoa ja toimitat työnantajalle lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestä.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus siirtää omavastuupäivät ylittävä osuus lomasta pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Kun omavastuupäivät on käytetty ja työkyvyttömyys jatkuu, työnantajalta pitää pyytää viivytyksettä loman siirtoa.

– Turvallisinta on pyytää jokaisessa sairaustapauksessa heti työnantajalta loman siirtoa ja toimittaa työkyvyttömyydestä lääkärintodistus. Silloin ei tule ainakaan ylimääräisiä lomapäivien menetyksiä, sanoo neuvottelupäällikkö Juha Niittylä Tehystä.

Yhtenä lomanmääräytymisvuonna kertyneistä lomista ei voi sairastumisen vuoksi menettää kuin enintään viikon, vaikka lomaa olisi enemmänkin kuin lakisääteiset viisi viikkoa. Omavastuupäivät voivat kertyä sekä kesä- ja talviloman ajalta että yksittäisistä lomapäivistä. Loman sairauspäivistä on hankittava lääkärintodistukset.

– Työntekijän kannattaa itse pitää tarkasti kirjaa, kuinka monta päivää on sairastanut lomalla.

Omavastuupäivät eivät voi vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon lomaan. Jos lomaa on kertynyt 24 päivää tai sen alle, omavastuupäiviä ei ole. Jos lomaa on kertynyt yli 24 päivää, mutta alle 30 päivää, omavastuupäiviä on enintään niin monta kuin lomaoikeus ylittää 24 päivää.

Vuosilomalain säännökset muuttuvat huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Suurinta osaa tehyläisiä omavastuu ei koske, sillä KVTES:ssa ja muutamassa yksityissektorin työehtosopimuksessa on omat määräykset vuosiloman siirtämisestä kaikissa tilanteissa.