Sotalapsen taakka näkyy naisissa

Sotalapsiksi joutuneiden äitien lapsuudenkokemukset heijastuvat heidän tytärtensä mielenterveyteen.

Kuvateksti
Suomesta siirrettiin toisen maailmansodan aikana kymmeniä tuhansia lapsia sotaa pakoon. Kuva: Lehtikuva

Jos äiti on ollut sotalapsena, hänen tyttärellään on lähes viisikertainen riski sairastua masennukseen verrattuna serkkuihinsa, joiden äitejä ei lähetetty sotalapsiksi. Äidin kokema trauma on riskitekijä masennukseen sairastumisessa.

Tutkimuksen mukaan riski ei koskenut sotalasten poikalapsia.

Tutkimuksessa selvitettiin toisen maailmansodan aikana Suomesta Ruotsiin evakuoitujen sotalasten jälkikasvun psyykkistä sairastavuutta.  Lapsia verrattiin serkkuihinsa, joiden vanhempia ei lähetetty sotalapsiksi. Vertailussa tarkasteltiin sairaalahoitoa vaatinutta psyykkistä sairastavuutta.

Tutkimus on Helsingin yliopiston, yhdysvaltalaisen NIH-instituutin ja Uppsalan yliopiston yhteishanke. 

Tutkijat eivät pystyneet täsmentämään tarkkaa mekanismia, jonka kautta ylisukupolvinen yhteys sotalapseuden ja seuraavan sukupolven psyykkisen sairastavuuden välille syntyy.

– Äidin kohonnut masennusriski ei ole ratkaiseva riskitekijä: kun äidin masennusriski vakioidaan, laskee tyttären riski masentua hyvin vähän, kertoo tutkija Nina Santavirta Helsingin yliopistosta.

– Mahdollinen selitys voi olla sotalapsen lapsuuden kokemusten vaikutus kykyyn muodostaa kiintymyssuhteita tai kokemusten vaikutus kasvatusmenetelmiin.

Epigeneettisten muutosten ylisukupolvista siirtymistä ei pystytty sulkemaan pois. Ne ovat kemiallisia muutoksia, jotka vaikuttavat geeniperimän ilmentymään vaikuttamatta itse DNA:han.

Tutkimusryhmä on aikaisemmin tutkinut sotalapseuden vaikutusta sotalasten aikuisiän psyykkiseen sairastavuuteen. Sotalapseksi lähetetyillä tytöillä oli tilastollisesti korkeampi riski sairastua masennukseen kuin kotiin jääneillä siskoillaan.

Toisen maailmansodan aikana Suomesta siirrettiin 70 000–75 000 iältään 1–14-vuotiasta lasta Ruotsiin ja Tanskaan sotaa pakoon. Sodan päätyttyä pääosa lapsista palasi kotimaahan, mutta Ruotsiin jäi noin 7 000 ja Tanskaan noin 500 lasta.