Suomalaisella lähihoitajalla 12 vanhusta, norjalaisella 8

Lähihoitaja Suomessa hoitaa päivän aikana enemmän potilaita kuin kollegat Pohjoismaissa.

Kuvateksti
Suomalaisilla vanhuksilla on vähemmän hoitajia kuin muualla Pohjoismaissa. Kuva Ari Korkala.

Suomalaisten hoivatyöntekijöiden asiakasmäärät ovat huomattavasti korkeammat kuin heidän pohjoismaisilla kollegoillaan. Päivävuoron aikana suomalainen hoivatyöntekijä työskentelee keskimäärin kahdentoista asiakkaan kanssa, kun vastaava luku on Ruotsissa kymmenen, Norjassa ja Tanskassa kahdeksan.

Myös ilta- ja viikonloppuvuorojen aikana asiakasmäärä on Suomessa keskimäärin korkeampi kuin toisissa tutkimusmaissa. Suomessa on sekä suuremmat hoitoyksiköt että matalampi henkilöstömitoitus kuin muissa Pohjoismaissa.

Tässä tutkimuksessa hoivatyöntekijä tarkoittaa lähi-, perus- tai apuhoitajaa sekä esimerkiksi hoiva-apulaista. Sairaanhoitajaa ei lueta hoivatyöntekijäksi.

Alustavat tulokset ovat peräisin Nordcare2-hankkeesta. Suomessa kysely lähetettiin Tehyn, Superin ja JHL:n hoivatyötä tekeville jäsenille. Vastausprosentti oli 55.

– Liian niukka henkilöstön määrä heikentää alan julkisuuskuvaa, vetovoimaisuutta ja työssä jaksamista.  Henkilöstöä on oltava riittävästi, jotta potilaat saavat hyvää hoitoa ja hoitajat jaksavat, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Kokonaishenkilökuntamitoitus oli aamuvuorossa matalin Suomessa. Työntekijöitä asiakasta kohden on aamuvuorossa toisissa Pohjoismaissa vähintään kolmanneksen enemmän kuin Suomessa.

Iltavuorossa on Suomessa ja Tanskassa huomattavasti vähemmän työntekijöitä kuin Ruotsissa ja Norjassa. Norjan henkilöstömitoitus on iltavuorossakin Suomen päivävuoron mitoitusta korkeampi. Henkilöstömitoituksessa on otettu mukaan myös sairaanhoitajat.

Suomalaiset ja tanskalaiset hoitoyksiköt osoittautuivat norjalaisia ja ruotsalaisia suuremmiksi: keskimäärin paikkoja oli Suomessa 22, Tanskassa 21, Norjassa 18 ja Ruotsissa 17.