Suomalaisilla vääriä käsityksiä kipulääkkeistä

Kipua pitää hoitaa ensisijaisesti ilman lääkkeitä. Reseptittä saatavaa kipulääkettä voi käyttää lyhytaikaisesti.

Kuvateksti
Iholle levitettävä kipulääke on turvallisempi vaihtoehto kuin suun kautta otettava tabletti. Kuva iStock.

Neljä viidestä suomalaisesta arvelee, että ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet ovat miedompia kuin reseptilääkkeet. Näin ei kuitenkaan ole: lääkäri voi reseptillä määrätä kipuun samoja lääkkeitä.

Suomalaisten käsityksiä kivun itsehoidosta selvitettiin Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta tämän vuoden syyskuussa. 

Yli puolet suomalaisista hoitaa nivel-, selkä- ja lihaskipuja hoitaa suun kautta otettavalla kipulääkkeellä. Iholle annosteltavaa kipulääkettä puolestaan käyttää vähemmistö eli 41 prosenttia vastanneista, vaikka paikallishoitovalmiste on turvallisempi ja suositeltavampi vaihtoehto.

Kolmannes suomalaisista on sitä mieltä, että ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet sopivat kaikenikäisille. Yli 65-vuotiaista viidennes arvelee kipulääkkeiden sopivan kaikenikäisille, joten vanhat ovat nuorempia paremmin selvillä kipulääkkeiden riskeistä heille aiheuttamasta riskistä. 

Iäkkäiden olisi hyvä välttää tulehduskipulääkkeiden käyttöä, sillä heillä lääkkeiden haitat voivat korostua. 

Kipulääkkeitä voi käyttää kivun itsehoidossa lyhytaikaisesti. Tehon saavuttamiseksi annoksen pitää olla riittävän suuri eli pakkauksen annostusta on noudatettava. Runsasta ja pitkäaikaista käyttöä tulisi välttää, sillä kaikilla ilman reseptiä saatavilla, suun kautta otettavilla kipulääkkeillä on myös haittavaikutuksia.

Pitkittyessään tai pahetessaan kipu kuuluu aina lääkärin hoitoon.

Tutkimus on osa IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tiedot kerättiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa.