Tehy: Fysioterapian palvelut varmistettava myös lähipalveluna

Tehyn kuntoutusalan asiantuntijan mukaan soten valinnanvapausuudistuksessa on varmistettava fysioterapian kuuluminen lähipalveluihin.

Kuvateksti
Mistä fysioterapeutin palvelut jatkossa löytyvät? Kuva: Mikko Lehtimäki

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistusta käsittelevä raportti sisältää paljon hyviä muutosehdotuksia, jotka palvelevat kuntoutusta tarvitsevien etuja. Tätä mieltä on Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Uudistus sisältää konkreettisia esityksiä, mutta jättää kysymyksiä myös auki. Yksi keskeinen kysymys liittyy fysioterapiaan.

– Katsotaanko se tulevissa lakiuudistuksissa sote-keskukselle kuuluvaksi lähipalveluksi ja osaksi muuta vai onko siihen pääsy vain maakuntien kautta, Töytäri kysyy.

Tämä kysymys saanee vastauksensa vasta, kun valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö lähtee lausuntokierrokselle ja saa lopullisen muotonsa parlamentaarisen prosessin kautta eduskunnassa.

Kokonaisuudistusta pohtineen kolmikantaisen komitean ehdotus tuli julkiseksi tänään. Palkansaajakeskusjärjestöt painottavat, että jatkossa erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten ja työttömien kuntoutuksen tarpeen arviointiin ja palvelujen sujuvuuteen.

SAK, STTK ja Akava katsovat, että tulevien maakuntien vastuu työttömien työkyvyn arvioimisesta ja kuntoutustarpeen tunnistamisesta on kirjattava selkeästi lakiin. Arvio kuntoutuksen tarpeesta on tehtävä kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta.

Keskusjärjestöjen mielestä on myönteistä, että komitea ehdottaa useita toimia työterveyshuollon roolin vahvistamiseksi työssäkäyvien kuntoutuspalveluihin ohjaamisessa ja niiden seurannassa. Silti ehdotukset työterveyshuollon moniammatillisesta työskentelyotteesta jäivät niiden mukaan vaillinaisiksi.

– Työterveyshuollon tulee nykyistä useammin käyttää työkykykoordinaattoria kuntoutusprosessin suunnittelussa sekä työntekijän työhön paluun tukemisessa, huomauttaa sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi STTK:sta.

Komitea luovutti esityksensä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. Komitean raportti on yksimielinen ja siinä on kaikkiaan 55 ehdotusta kuntoutuksen parantamiseksi Suomessa.