Tehyläisillä riittää töitä, keikkatyön vastaanotosta tullut aiempaa helpompaa

Terveydenhuoltoalalla vallitsee täystyöllisyys, sanoo työttömyyskassan johtaja.

Kuvateksti
Tehyläisten työttömyys on paljolti kitkatyöttömyyttä: vastavalmistuneen lyhyt työttömyysjakso tai lyhyt katko työpaikan vaihtamisen välillä. Kuva: Pekka Fali

Vaikka viime viikolla uutisoitiin sote-alan yt-neuvotteluista, tehyläisten työpanoksella on kysyntää. 

– Työttömyys on todella vähäistä. Hoitoalalla vallitsee käytännössä täystyöllisyys. Kansantaloustieteessä täystyöllisyydellä tarkoitetaan 4–5 prosentin työttömyyttä. Työttömyys on silloin kitka- ja rakennetyöttömyyttä, sanoo terveydenhuoltoalan työttömyyskassan johtaja Markus Rantanen.

Terveydenhuoltoalalla mennään jo alle 4–5 prosentin. Tehyläisten työttömyysaste on noin 1,5 prosenttia. Kuukausitasolla se tarkoittaa noin 3000 edunsaajaa, joista kokonaan työttömänä on noin puolet.

Kitkatyöttömyydellä tarkoitetaan esimerkiksi pientä katkoa työpaikan vaihtamisen välillä tai vastavalmistuneen lyhyttä työttömyysjaksoa.

Kuluvan vuoden seitsemänä ensimmäisenä kuukautena työttömyysetuutta on saanut 4 900 tehyläistä. Viime vuonna vastaava luku oli 5 500. Työttömyyskorvauksen saajia on tänä vuonna ollut melkein 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Suhteessa eniten tehyläisiä työttömiä on Lapissa ja Keski-Suomessa. Määrällisesti eniten heitä on Uudellamaalla.

– Jos 0,7 prosentin hoitajamitoitus tulee, siihen tarvittavia 4 000 hoitajaa on vaikeaa ellei mahdotonta löytää, Rantanen arvioi.

Aktiivimalli ei ole leikannut tehyläisten päivärahoja siinä määrin kuin muilla aloilla.

– Keikkatyötä ja koulutusta on hyvin tarjolla. Leikkuri painottuu meidän alalla syrjäseudulla asuviin ikääntyneisiin työnhakijoihin.

Tyypillistä alalla on, että työtön saa ensin osa-aikatyötä ja siitä avautuu kokoaikatyö. Tehyläisistä työttömistä kolmannes tekee osa-aikatyötä. Osa nimenomaan tahtoo tehdä lyhennettyä työaikaa perhesyistä.

Viime huhtikuusta lähtien keikkatyön vastaanottaminen on ollut taloudellisesti helpompaa.

Lakimuutos mahdollisti sen, että soviteltua päivärahaa voi hakea jo ennen kuin keikkatyöstä saatava palkka on maksettu.

– Ennen palkkaa ja päivärahaa saattoi joutua odottamaan jopa kuusi viikkoa. Tämä uudistus on meidän jäsenillemme hyvä.

Teetkö keikkaa ja haet soviteltua päivärahaa? Katso ohjeet tästä.