Tehyläisten henkilöstöryhmien palkat nousevat tuntuvasti yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Tehyn hallitus on hyväksynyt yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksen.

Kuvateksti
Neuvottelutuloksen hyväksymisen myötä yksityisen sosiaalipalvelualan lakko peruuntuu. Lakko oli tarkoitus alkaa juhannusviikolla.
Kuva: Pasi Leino

Palkat nousevat tuntuvasti yksityisen sosiaalipalvelualan tehyläisissä henkilöstöryhmissä.

Tehyn hallitus on hyväksynyt yksityisen sosiaalipalvelualan viime torstaina syntyneen neuvottelutuloksen.

Tehyn neuvottelupäällikön Vappu Okkerin mukaan ratkaisuun voi olla tyytyväinen.

"Palkankorotukset tehyläisissä henkilöstöryhmissä ovat merkittävät, ja pitkä sopimuskausi takaa pitkäjänteisen kehittämisen."  

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2023 – 31.12.2025.

Yhteenlaskettu palkankorotusvaikutus sosiaalipalvelutoimialalla on 13,07 % ja varhaiskasvatuksessa 12,78 %.

Tehyläisten ryhmien eli lähihoitajien ja sitä pidemmän koulutuksen saaneiden vähimmäispalkkataulukoita korotettiin ratkaisussa muita ryhmiä enemmän.

Suurimmalla osalla tehyläisiä palkankorotukset sopimuskaudella ovat yhteensä 14,2 %, kun mukaan lasketaan 470 euron  kertaerä ja 0,7 %:n paikallinen erä.

Varhaiskasvatuksessa palkankorotukset ovat vastaavasti vuoden 2025 varhaiskasvatuksen pitovoimaerä 150 euroa mukaan luettuna 13,91 %.

Ratkaisu sisältää myös yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoiman kehittämishankkeen. Sen tarkoituksena on kuroa umpeen yksityisen ja julkisen puolen välistä perusteetonta palkkaeroa. 

Lisäksi sovittiin muun muassa työvuoroluettelon muuttamisen soveltamisohjeista. Niiden tarkoitus on korjata alan käytäntöjä eli ylitöiden maksamista ei kierretä.

Lisätietoa Tehyn verkkosivuilta