Tehyn asiantuntija: Jos Eksote on tehnyt kohtuuttomia päätöksiä palkkasaatavista, ne pitää oikaista

Eksoten ja ammattiliittojen välissä syntyi vuosi sitten sopimus palkkojen harmonisoinnista. Raamisopimus ei estä oikaisemasta yksittäisen työntekijän kohtaamaa vääryyttä.

Kuvateksti
Eksote syntyi vuonna 2010, mutta palkkojen harmonisointi jäi tekemättä. Vuosi sitten asiaan saatiin sopimus. Kuva: iStock

Eksoten palkkojen harmonisointiin liittyvä Ylen uutisointi tällä viikolla ovat poikineet yhteydenottoja myös Tehyyn. Yhteydenottajien suurimpana huolena on, etteivät he saisi heille kuuluvia palkkasaatavia, koska sen esteenä olisi työnantajan ja palkansaajajärjestöjen vuosi sitten tekemä sopimus.

”Kyseessä on raamisopimus työnantajan ja liittojen välillä, joka koskee useita tuhansia työntekijöitä. Työnantaja on maksanut saatavat tämän raamin mukaisesti. Joidenkin yksittäisten henkilöiden osalta se on saattanut johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällaiset tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti ja ne voidaan tarvittaessa riitauttaa”, rauhoittelee Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen.

Palkkasaatavat syntyivät, kun Eksote perustettiin 2010. Palkkojen yhdenmukaistaminen jäi tekemättä. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt pääsivät vuosi sitten sopuun siitä, miten asia takautuvasti ratkaistaan. Sen mukaan palkkasaatavia maksetaan vuodesta 2016 alkaen. Sovinnolla vältettiin raskas oikeusprosessi, joka olisi voinut kestää useita vuosia.

”Suurin osa tehyläisistä on tämän sopimuksen perusteella tullut kohdelluksi oikeudenmukaisesti.”

Ylen toisessa jutussa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen kummeksui tapaa, jolla Eksoten palkkarästejä on korvattu määräaikaisille työntekijöille. Kotihoitajan korvaus perustui viimeiseksi jääneeseen yhteen erilliseen työvuoroon ja aikaisempien asioiden mukaiset saatavat mitätöityivät.

Koskisen mukaan lähtökohta on, että virheellistä palkkaa saaneet työntekijät ovat yhtä lailla oikeutettuja saamatta jääneisiin palkkoihinsa. Tehyn Tiainen on tästä samaa mieltä.

”Jos työnantaja on tehnyt kohtuuttomia päätöksiä, ne pitää oikaista. Moni tällainen tilanne on kevään aikana saatu jo sovittua Eksoten kanssa.”

Tehyyn selvitettäväksi tulleet tapaukset ovat liittyneet esimerkiksi siihen, että eläkkeelle jäänyt entinen työntekijä on tullut tekemään muutaman työvuoron ja saatavat maksetaan vain tämän osalta.

Kun työntekijä on työsuhteessa, tällaiset palkkasaatavat vanhenevat 5 vuodessa, mutta vanhenemisaika voidaan katkaista muistuttamalla työnantajaa saatavasta todisteellisesti. Ongelmia on yleensä siinä, että työsuhde on päättynyt.

”Silloin kaikki työsuhteen päättyessä auki olevat palkkasaatavat vanhenevat 2 vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä eikä sitä voida katkaista muuten kuin nostamalla tuon ajan kuluessa kanne käräjäoikeudessa ”, muistuttaa Tiainen.

Lue lisää

Eksoten palkkasaatavat maksuun (19.11.20)

Eksotessa selvitetään viime vuosien palkkoja – osalle luvassa pettymys, joku voi saada takautuvasti jopa yli kymppitonnin (20.09.20)

Palkkojen harmonisointi jäi Eksotessa tekemättä – joillekin tulossa tilipussiin vanhoja saatavia (19.08.20)