Tehyn asiantuntija: Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu kunta-alan sopimuksen myötä

Tehy neuvottelee edelleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä ja edustaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajajäseniään, muistuttaa Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Kuvateksti
Tehyläinen oma luottamusmies on jatkossakin lastenhoitajien käytössä varhaiskasvatuksen työpaikoilla. Kuva: Olli Häkämies

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät lastenhoitajat pysyvät jatkossakin KVTES:ssä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy uuden sote-sopimuksen piiriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskentelevät sairaanhoitajat ja lähihoitajat KVTESin liitteistä 3 ja 4 siirtyvät sote-sopimukseen 1. syyskuuta 2021. Päiväkotien henkilöstö on KVTESin liitteessä 5 ja perhepäivähoidon liitteessä 12.

– Sopimusrakenteen uudistus vahvistaa tehyläisten varhaiskasvatusalan jäsenten edunvalvonta. Vastedes Tehy ajaa KVTES-neuvotteluissa nimenomaan varhaiskasvatuksen etua, sanoo Tehyn sosiaalipolittiinen asiantuntija Eva Siitonen.

Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja esimiehet siirtyvät opettajien OVTES-sopimukseen 1. syyskuuta 2021. Muutos koskee varhaiskasvatuslain mukaisen kelpoisuuden omaavia opettajia, joten myös varhaiskasvatuksen opettajina työskentelevät sosionomit siirtyvät OVTESiin.

Kesän alussa sovitut kiky-tuntien poisto ja palkankorotukset koskevat kaikkia kuntatyöntekijöitä. Kiky-tunnit poistuvat 31. elokuuta alkaen tai päivämäärää lähinnä alkavan työaikajakson alusta.

Oma sote-sopimus on Tehyn ajama monivuotinen tavoite, jonka järjestö nyt saavutti yhteistyössä SuPerin kanssa. Järjestöjen mukaan sote-sopimus on välttämätön sosiaali- ja terveydenhuollon KVTES-liitteiden 3 ja 4 henkilöstölle. Uusi sote-sopimus tulee kunta-alan neuvottelujärjestelmään esimerkiksi opettajien ja lääkäreiden omien sopimusten rinnalle.

Vastaisuudessa varhaiskasvatuksen työpaikolla noudatetaan kahta työehtosopimusta, kun KVTESin rinnalla on OVTES. Miten arki varhaiskasvatuksessa muuttuu?

– Heti ei mitenkään. Kahden eri työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden työehtojen kehitystä koordinoidaan yhteisessä työryhmässä. Kahden työehtosopimuksen noudattaminen vaatii esimiehiltä tuplasti osaamista.