Tehyn asiantuntija: Lastenhoitajien edunvalvonta Tehyssä vahvistuu kunta-alan sopimuksen myötä

Tehy neuvottelee edelleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä ja edustaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajajäseniään, muistuttaa Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Kuvateksti
Tehyläinen oma luottamusmies on jatkossakin lastenhoitajien käytössä varhaiskasvatuksen työpaikoilla. Kuva: Olli Häkämies

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät lastenhoitajat pysyvät jatkossakin KVTES:ssä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy uuden sote-sopimuksen piiriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskentelevät sairaanhoitajat ja lähihoitajat KVTESin liitteistä 3 ja 4 siirtyvät sote-sopimukseen 1. syyskuuta 2021. Päiväkotien henkilöstö on KVTESin liitteessä 5 ja perhepäivähoidon liitteessä 12.

– Sopimusrakenteen uudistus vahvistaa tehyläisten varhaiskasvatusalan jäsenten edunvalvonta. Vastedes Tehy ajaa KVTES-neuvotteluissa nimenomaan varhaiskasvatuksen etua, sanoo Tehyn sosiaalipolittiinen asiantuntija Eva Siitonen.

Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja esimiehet siirtyvät opettajien OVTES-sopimukseen 1. syyskuuta 2021. Muutos koskee varhaiskasvatuslain mukaisen kelpoisuuden omaavia opettajia, joten myös varhaiskasvatuksen opettajina työskentelevät sosionomit siirtyvät OVTESiin.

Kesän alussa sovitut kiky-tuntien poisto ja palkankorotukset koskevat kaikkia kuntatyöntekijöitä. Kiky-tunnit poistuvat 31. elokuuta alkaen tai päivämäärää lähinnä alkavan työaikajakson alusta.

Oma sote-sopimus on Tehyn ajama monivuotinen tavoite, jonka järjestö nyt saavutti yhteistyössä SuPerin kanssa. Järjestöjen mukaan sote-sopimus on välttämätön sosiaali- ja terveydenhuollon KVTES-liitteiden 3 ja 4 henkilöstölle. Uusi sote-sopimus tulee kunta-alan neuvottelujärjestelmään esimerkiksi opettajien ja lääkäreiden omien sopimusten rinnalle.

Vastaisuudessa varhaiskasvatuksen työpaikolla noudatetaan kahta työehtosopimusta, kun KVTESin rinnalla on OVTES. Miten arki varhaiskasvatuksessa muuttuu?

– Heti ei mitenkään. Kahden eri työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden työehtojen kehitystä koordinoidaan yhteisessä työryhmässä. Kahden työehtosopimuksen noudattaminen vaatii esimiehiltä tuplasti osaamista.

Suosittelemme sinulle

Tehy
Julkaisupäivämäärä
22.3.2021
Tehy
Julkaisupäivämäärä
24.9.2021
Uutiset
Julkaisupäivämäärä
16.3.2022
Uutiset
Julkaisupäivämäärä
16.2.2022