Tehyn asiantuntija: ”Muistakaa nämä ammattilaiset, kun kokoatte pandemiaryhmiä”

Työsuojeluvaltuutettu on ollut harvoin paikalla, kun kunta-alan työpaikoilla on käsitelty koronaan liittyviä ohjeistuksia.

Kuvateksti
Työsuojeluvaltuutetuilta ja -päälliköiltä kiitosta kyselyssä sai työtilojen siivoaminen, jota on koronan takia tehostettu. Kuva: iStock

Vain reilu kolmannes työsuojelupäälliköistä (37 %) ja joka kymmenes työsuojeluvaltuutettu (11 %) on osallistunut valmiusryhmään, joka käsittelee työpaikan koronaohjeistuksia.

Näin kertoo Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän kysely. Samaa viestiä on tullut Tehyyn, kertoo työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä. Hän kehottaa käyttämään työsuojeluvaltuutettujen asiantuntemusta hyväksi.

–  Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt on syytä ottaa aktiivisesti mukaan työturvallisuusasioiden käsittelyyn pandemian aikana, muistuttaa myös asiantuntija Anna Kukka KT Kuntatyönantajista.

Ohjeet riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden suojelemiseksi oli vastaajien mukaan tehty 46 prosentilla työpaikoista. Tehyyn on tullut paljon viestejä siitä, että esimerkiksi työterveyslääkärin antamaa lausuntoa ei ole riskiryhmäläisen kohdalla noudatettu. Vaikka lääkäri on ohjeistanut välttämään potilastyötä, hoitaja on joutunut sitä jatkamaan, vaikka työn aiheuttamat vaarat terveydelle olisi minimoitava. Jotkut potilastyötä tehneet riskiryhmäläiset ovat kertoneet myös suojainpulasta.

Kiitosta kyselyssä sai työympäristön puhtaanapito, jota oli tehostettu. Pyyhkeitä tuli henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta. Lähes puolet ajatteli, että siinä on onnistuttu melko huonosti tai huonosti.

–  Sote-alan väkeä kuormittaa työskentely oman terveyden uhalla. Moni pelkää vievänsä koronan kotiin. Osa riskiryhmäläisistä kohtaa potilaita ja suojaimista on ollut pulaa. Valmiuslain tuomat poikkeukset näkyvät työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, luettelee Ojanperä.

Vastaajien parhaat vinkit muille työsuojelutoimijoille:

Tavatkaa säännöllisesti ja tiheämmin kuin tavallisesti. Älkää lopettako työpaikkakäyntejä. Johtoryhmämme pyynnöstä työsuojeluvaltuutetut kiertävät jokaisen työpaikkamme läpi. Kierros on kesken, mutta tähän mennessä olemme saaneet koottua jo paljon tietoa, joka muutoin olisi jäänyt pimentoon. Olemme kuulleet myös hiljaiset signaalit: psykososiaalinen kuormitus, työilmapiiri jne.

Kirjatkaa ylös onnistumisia ja korjauksen kohtia jälkitarkastelua varten. Tästä tilanteesta voi oppia paljon ihan tavallista arkea helpottavia asioita.

Henkilöstön tukitiimi (johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, sairaalateologi, johtava psykologi, anestesialääkäri, työsuojeluvaltuutettu + tukihenkilöinä työterveyshoitaja, johtava sosiaalityöntekijä) kiertää kaikki koronayksiköt ja tapaa henkilökuntaa viikoittain. Käytännössä vahvaa edestä johtamista, esimiesten ja henkilöstön jaksamisen tukemista, tsemppausta ja hengen luomista.”

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän kyselyyn vastasi 297 kunta-alan työsuojeluhenkilöä. Kyselyn vastausprosentti oli 22. Vastaajista 35 % toimi työsuojelupäällikkönä ja 62 % työsuojeluvaltuutettuna.