Tehyn pääteemat kevään 2023 eduskuntavaaleissa: Raha, pelisäännöt ja osaavat tekijät

Tehy julkisti tavoitteensa kevään eduskuntavaaleihin. Eduskuntavaalit ja seuraava hallituskausi tulevat keskittymään siihen, millaiset sote-palvelut meillä on tulevaisuudessa, muistuttaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kuvateksti
Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta 2023
Kuva: iStock

Keväällä 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Tehy on koonnut sote-alan ja varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle Muutosvoimamalliksi 2.0.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta ja yli 15 vuotta valmisteltu sote-uudistus toteutuu vihdoin.

”Rakenteet on nyt uudistettu. Eduskuntavaalit ja seuraava hallituskausi tulevat keskittymään siihen, millaiset sote-palvelut meillä on tulevaisuudessa. Haluamme puhutella tulevia päättäjiä kolmella pääteemalla: raha, pelisäännöt ja osaavat tekijät”, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Ilman riittävää rahoitusta ei ole mahdollista järjestää laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita.

”Suomessa sote-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on selvästi alle muiden Pohjoismaiden tason. Hyvinvointialueiden rahoitusta on lisättävä. Se on kansanedustajien vastuulla. Erityisesti on varmistettava käynnistysvaiheen onnistuminen koronan aiheuttaman hoitovelan ja alijäämäisten budjettien paineissa.”

Tehyn mukaan sote-palveluiden saatavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden takeeksi tarvitaan napakkaa lainsäädäntöä, joka ohjaa palveluiden tuottamista. Lainsäädännön vaikutukset on arvioitava huolella. Valvontaan on panostettava ja lakien noudattamatta jättäminen on sanktioitava.

Tehyssä nähdään, että ilman koulutettuja ja motivoituneita sote-ammattilaisia laadukkaita sote-palveluita ei voida järjestää. Siksi nykyisistä osaajista on pidettävä kiinni ja uusia tekijöitä on houkuteltava alalle. Se edellyttää pitkäjänteistä palkkauksen ja työolojen parantamista. Myös palkkatasa-arvon pitää edistyä.