Turvalliset ja terveelliset työolot ovat perusoikeus

Kansainvälinen työjärjestö haluaa muuntaa työoloja koskevat julistukset käytännöksi.

Kuvateksti
Kansainvälinen työjärjestö tahtoo perustaa koalition, jotta hyviä työoloja koskevat julistukset tulisivat käytäntöön. Kuva: iStock

Työoloja voidaan parantaa maailmanlaajuisesti, jos kaikki lukuisat työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat kansainväliset julistukset, strategiat ja lainsäädäntö otetaan osaksi käytännön työtä. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan tätä tehtävää varten pitäisi perustaa uusi laaja koalitio, joka huolehtisi täytäntöönpanosta.

Suomi tukee aloitetta koalition perustamisesta ja haluaa olla mukana perustamassa koalitiota yhdessä ILO:n, International Commission on Occupational Health (ICOH) sekä muiden maiden ja järjestöjen kanssa.

– Olemme kansainvälisellä tasolla sopineet erinomaisista tavoitteista työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyen. Ne on nyt muutettava todellisiksi käytännöiksi, jotta kaikkien työelämä paranisi, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sanoo työsuojelun maailmankongressissa Singaporessa.

Ministerin mukaan työsuojelun maailmankongressi on paras mahdollinen paikka uuden yhteistyön käynnistämiseksi.

– Turvalliset ja terveet työolot kuuluvat kaikille. Ei pelkästään siksi, että sillä säästetään rahaa, vaan ennen kaikkea siksi, että työturvallisuus ja työterveys ovat ihmisen perusoikeus.

Koalition perustaminen on keskeinen osa keskustelua Maailman Työsuojelukongressissa Singaporessa 3.–6. syyskuuta. ILO kutsuu kiinnostuneet maat ja organisaatiot lähikuukausina perustamistilaisuuteen, jossa sovitaan tehtävistä ja vastuista.

Koalition tavoitteena on muuntaa esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, G7 ja G20 aloitteet ja EU:n työsuojelustrategia käytännön toiminnaksi ja avuksi.